100.000 θέσεις εργασίας: Σε λειτουργία το πρόγραμμα

Τα τρία βήματα ένταξης

Ξεκίνησε το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής απασχόλησης που έχει υλοποιήσει ποτέ η Πολιτεία για τη στήριξη των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, μέσω της «ΕΡΓΑΝΗΣ». Παράλληλα, συμπληρώνει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου να συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα αναγγελίας πρόσληψης και υπεύθυνης δήλωσης, που έχουν ανέβει στον ιστότοπο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό.

Όσοι εργοδότες προσλάβουν προσωπικό μέσω του προγράμματος, απολαμβάνουν τα ειδικά οφέλη του νέου προγράμματος, με κυριότερο την επιδότηση όλων των ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε νέα πρόσληψη για έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογουσών εισφορών για τα Δώρα και το Επίδομα Άδειας. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα προσφέρει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς για κάθε νέα πρόσληψη εγγεγραμμένου στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για πάνω από 12 μήνες το κράτος θα επιδοτεί επιπλέον τη νέα πρόσληψη με ποσό 200 ευρώ στον ονομαστικό μισθό του.

«Περιμένουμε από όλες τις επιχειρήσεις και εργοδότες να ανταποκριθούν στο νέο πρόγραμμα και να επωφεληθούν των ειδικών ευεργετικών διατάξεών του» επισημαίνει ο κ. Βρούτσης.

Τα τρία βήματα για την αίτηση και την είσπραξη της επιδότησης

Για την ένταξή τους οι επιχειρήσεις ακολουθούν τρία βήματα:

Υποβολή ξεχωριστής ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται και εντάσσεται στο πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται με το ειδικό έντυπο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Στην αίτηση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, δηλώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου, οι μηνιαίες μεικτές και οι αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του. Με την ίδια αίτηση δηλώνεται εάν ο ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, όπως επίσης η τράπεζα και το IBAN της επιχείρησης (μόνο αν η επιχείρηση αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο), ότι η επιχείρηση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει βεβαιωμένες οφειλές και τέλος ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

Το δεύτερο βήμα είναι ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση και των προϋποθέσεων ένταξης που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο. Οι διασταυρώσεις γίνονται αυτόματα από το σύστημα «Εργάνη» ώστε να διασφαλιστεί ότι ο προσληφθείς δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη και δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση για τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημερομηνία της επιδοτούμενης πρόσληψής του. Ελέγχεται επίσης αν ο δηλωθείς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Στο τρίτο και τελευταίο βήμα που ακολουθεί μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προχωρήσουν αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση, στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου. Στο έντυπο Ε3: «Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης» δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του εργαζόμενου στο πρόγραμμα.

Σχετικά άρθρα