7/10 Έλληνες στο Facebook!

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έκανε το τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη χρήση του Facebook στην Ελλάδα, από όπου προέκυψαν εντυπωσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την έρευνα, που ανέλαβε το εργαστήριο Κοινωνικής Ερευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 74% των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα, έχει παράλληλα και λογαριασμό στο Facebook! Το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην Πορτογαλία με 78% ενώ το μικρότερο στη Γερμανία με 37%. Σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της χρήσης του Facebook στην Ελλάδα είναι η μείωση των εξόδων για διασκέδαση και το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

pinakas11

Παράλληλα, οι αναρτήσεις που γίνονται στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, είναι ενδεικτικές της εξάπλωσης και της επιρροής του μέσου στη χώρα. Ειδικότερα αναφέρει η έρευνα:

  • Πριν το 2009, έγιναν 0,3% αναρτήσεις στο facebook
  • To 2009, έγιναν 36,6% αναρτήσεις σε έναν χρόνο
  • Το 2010 έγιναν 8% αναρτήσεις στο facebook
  • Το 2011 έγιναν αναρτήσεις της τάξεως του 3,5%
  • Το 2012, έγιναν αναρτήσεις της τάξεως του 49,6% στο facebook μέσα σε έναν χρόνο

pinakas2

Σχετικά άρθρα