Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις!

Οι 7 προτάσεις του Βαρουφάκη στους δανειστές

Έμφαση σε φορολογικά μέτρα έχει η νέα επιστολή Βαρουφάκη προς τους εταίρους.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές , ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, εν όψει της συνεδρίασης του Eurogroup την προσεχή Δευτέρα, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Στην επιστολή αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, ώστε οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις να αποτελέσουν μια πρώτη δέσμη συμφωνίας, εν όψει της ολοκλήρωσης της συμφωνίας τον Απρίλιο.

Παράλληλα με αυτές τις εργασίες, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει να ξεκινήσουν σε υψηλό επίπεδο οι συζητήσεις με τους θεσμούς σχετικά με την πιθανή επόμενη συμφωνία, όπως προέβλεπε η συμφωνία του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου. Η ελληνική κυβέρνηση προτείνει η επόμενη συμφωνία να έχει τη μορφή ενός Συμβολαίου για την Ανάκαμψη και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Με την επιστολή έχουν επισυναφθεί κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με επτά από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση.

Μάλιστα, στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής πλευράς μπορούν να εξειδικευθούν έτι περαιτέρω, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου εν συνεχεία να επικυρωθούν από το Eurogroup, αλλά και από το ελληνικό Κοινοβούλιο, και να αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η Αθήνα προτείνει οι συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων των δύο πλευρών να πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

Δημοσιονομική Πολιτική

Διαχείριση δημόσιων οικονομικών

1η Μεταρρύθμιση – Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και διεύρυνση της λειτουργίας του.

Σκοπός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή Γραφείου Δημοσιονομικής Υπευθυνότητας, είναι να λειτουργήσει ως ένα ανεξάρτητο εποπτικό όργανο που στόχος του να παρακολουθεί την κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική, να καθορίζει εάν είναι ευθυγραμμισμένη με τους δημοσιονομικούς κανόνες και να συμβάλει στην εξάλειψη της πιθανότητας δημοσιονομικού ελλείμματος. Υπό αυτή την έννοια, το Συμβούλιο θα έχει την ικανότητα να προετοιμάζει μακροοικονομικές εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να παρακολουθεί χωρίς μεροληψία την εφαρμογή των σχεδίων προϋπολογισμού και τον σεβασμό των στόχων και των διαδικασιών. Επίσης μπορεί να παρεμβαίνει και να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική.

Η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε τη σύσταση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2014. Ο νόμος 4270/2014 υπογραμμίζει ότι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που χρησιμοποιούνται στην Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική και στον Προϋπολογισμό.

Επίσης θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες που συνδέονται με την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε και έως σήμερα παραμένει ανενεργό, χωρίς διοίκηση και προσωπικό.

Οι ελληνικές αρχές στοχεύουν να ενεργοποιήσουν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά και να επιτύχουν περιορισμό πόρων συγχωνεύοντάς το με το Γραφείο Προϋπολογισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε συνεργασία με το ελληνικό Κοινοβούλιο (αλλά δεν έχει συγχωνευθεί με αυτό) και με το ΚΕΠΕ.

Εμπειρικές αποδείξεις υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι ισχυρότερη όσο πιο διευρυμένοι είναι οι στόχοι του. Υπό αυτήν την έννοια, η κυβέρνηση πιστεύει ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συμβάλει στην πρόβλεψη των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών αξιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα δέχεται βοήθεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, βοηθούμενο από μακροοικονομικά μοντέλα τα οποία θα προετοιμάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού και το ΚΕΠΕ. Το Συμβούλιο θα εξετάζει την αποτελεσματικότητα του Προϋπολογισμού και να συστήνει στην κυβέρνηση στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Το προσωπικό του Συμβουλίου θα προέρχεται από ιδιώτες με υψηλή εξειδίκευση και πείρα, η οποία θα είναι υψηλότερη από αυτήν που ισχύει στην περίπτωση όσων συνεργάζονται με το ΚΕΠΕ αλλά και από ακαδημαϊκούς ερευνητές και ερευνητές της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιπρόσθετα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πρέπει ανά διαστήματα να δημοσιεύει Αξιολογήσεις Δαπανών και θα πρέπει να προσδιορίζει και να έχει πρόσβαση, με ανεξαρτησία στα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και στις προεκλογικές τους εκστρατείες, αλλά και να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική και σταθερότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να καταστήσει πλήρως λειτουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα, με προτεραιότητα στην στελέχωση του Συμβουλίου και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να το στηρίξει.

2η Μεταρρύθμιση – Κατάρτιση προϋπολογισμού και του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό

Στην προσπάθεια βελτίωσης της Διαχείρισης των Δημοσιονομικών Μεγεθών, οι ελληνικές αρχές θα βελτιώσουν τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Σε αυτές τις βελτιώσεις θα περιλαμβάνονται η εφαρμογή συγκεκριμένων ανώτατων ορίων για τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, σε όλη την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Στις βελτιώσεις θα περιλαμβάνονται η εκ βάθρων αναμόρφωση του Οργανικού Νόμου για τον Προϋπολογισμό, ο οποίος θα υπογραμμίζει και θα ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε προληπτικό επίπεδο, μεταξύ 1. Γενικών Διευθύνσεων του υπουργείου Οικονομικών, 2. Ελεγκτικού Δικαστηρίου και 3. Γενικού Λογιστηρίου.

Θα υπάρχουν διορθωτικοί μηχανισμοί σε τριμηνιαίο επίπεδο για κάθε μονάδα που θα δημιουργηθεί. Αυτές οι διαδικασίες του προϋπολογισμού θα επεκταθούν σε όλα τα κεφάλαια, στις κρατικές επιχειρήσεις, στις τοπικές διοικητικές αρχές και σε κάθε ανεξάρτητη αρχή. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του προϋπολογισμού των τοπικών αρχών θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ από τη μία πλευρά και των αρχών και των περιφερειών από την άλλη. Θα υπάρξει εναρμονισμός των προϋπολογισμών.

Επιπρόσθετα, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων και Γενικού Λογιστηρίου. Οι ελληνικές αρχές θα φροντίσουν να δημιουργήσουν έναν πολυετή προϋπολογισμό σε διάφορους τομείς του δημοσίου.

Αρχή Εσόδων

3η Μεταρρύθμιση – Στοχευμένο πλάνο πάταξης της φοροδιαφυγής: Μεγάλος αριθμός «περιστασιακών ελεγκτών» για να βοηθήσουν την πάταξη της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ

Η κουλτούρα της αποφυγής πληρωμής φόρων είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία. Οι φορολογικές αρχές δεν είναι μόνο υπο-στελεχωμένες αλλά έχουν και τη λογική του «ελέγχου των επίσημων βιβλίων», όταν το πρόβλημα βρίσκεται εκτός των βιβλίων.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι το προσωπικό του ΣΔΟΕ αφήνει τα γραφεία του και ελέγχει συγκεκριμένους στόχους, με στόχο να ελέγχει μόνο κατά γράμμα. Αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι μόνο σπάνιοι (εξαιτίας και της υπό-στελέχωσης).

Είναι, επίσης, σχεδόν αδύνατο για τις φορολογικές αρχές, ειδικά με τον χαμηλό προϋπολογισμό που διαθέτουν, και με τον αργό τρόπο πρόσληψης νέων ελεγκτών, να πατάξουν τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, κυρίως στην αγορά υπηρεσιών (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ιατρικές υπηρεσίες κτλ.).

Προκειμένου να βελτιωθούν αυτά προτείνουμε τα ακόλουθα: Μεγάλος αριθμός μη επαγγελματιών ελεγκτών να προσλαμβάνονται για μικρό χρονικό διάστημα, σε μη τακτική βάση (όχι πάνω από δύο μήνες, και χωρίς τη δυνατότητα επαναπρόσληψης) και μετά από μία βασική εκπαίδευση να εμφανίζονται ως πελάτες – για λογαριασμό των φορολογικών αρχών – ενώ θα είναι εφοδιασμένοι με μέσα οπτικοακουστικής ηχογράφησης. Αν και δεν θα έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν ελέγχους και δεν θα τους επιτρέπεται να «κυνηγήσουν» τους παραβάτες, τα στοιχεία που θα καταθέτουν θα έχουν νομική βαρύτητα, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να επιβληθούν ποινές και κυρώσεις.

Τονίζουμε ότι τα στελέχη αυτά θα προέρχονται από κάθε κοινωνική τάξη (π.χ. φοιτητές, νοικοκυρές, ακόμη και τουρίστες σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή), θα έχουν ωρομίσθιο και θα είναι δύσκολο να διακριθούν από τους παραβάτες. Οι «ειδήσεις» που θα μεταφέρουν οι μη συμβατικοί ελεγκτές μπορεί να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει η στάση των παραβατών και να διαχυθεί η αίσθηση δικαιοσύνης σε όλη την κοινωνία σχετικά με τη νέα φορολογική κουλτούρα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν συνδυαστεί με την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική ενός απλού μηνύματος, το οποίο θα είναι ότι έχει φθάσει η στιγμή για όλους να μοιραστούν το κόστος των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

Προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή αυτές τις πράξεις η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει τη βοήθεια των εταίρων της, αλά και κάθε διαθέσιμη τεχνική στήριξη, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση αλλά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Συστήματα δόσεων
4η Μεταρρύθμιση – Φορολογία: Βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας

Ο σκοπός της υπάρχουσας νομοθεσίας, όπως έχει εισαχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσό από ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό της νομοθεσίας ήταν προβληματικό και χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση.

Το πρόβλημα: Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ανέρχονται σε 76 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 23,56 δισ. ευρώ αφορούν την περίοδο πριν το 2009 και παραμένουν ανείσπρακτα, την ώρα που βάσει των παρουσών οικονομικών συνθηκών, από τα συνολικά 76 δισ. ευρώ, υπολογίζεται ότι μπορούν να συγκεντρωθούν μόνο 8,9 δισ. ευρώ. Σήμερα, 1,6 δισ. ευρώ χρωστούν 3,7 εκατ. πρόσωπα και εταιρίες, με οφειλές κάτω από 3.000 ευρώ ο καθένας, ενώ περίπου 200.000 άτομα οφείλουν έως 5.000 ευρώ το καθένα. Κατά τα «χρόνια της κρίσης» οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν εκτοξευθεί ως εξής:

2010-12 23,5 δισ. ευρώ (7,8 δισ. ευρώ ανά έτος)
2013-14 23,5 δισ. ευρώ (11,75 δισ. ευρώ ανά έτος)

 

Εδώ, η πρόθεση είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα παροχής κινήτρων που θα έχει πρωταρχικό στόχο την συλλογή των υψηλότερων ποσών ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ παράλληλα να χτιστεί μια κουλτούρα πληρωμής παράλληλα με αυστηρή πειθαρχία.

Περιγραφή του προτεινόμενου νόμου:
-Για το μήνα Μάρτιο του 2015 (τις εναπομείνασες 15 μέρες) αυτοί που θα πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του υπάρχοντος χρέους θα λάβουν έκπτωση στις προσαυξήσεις.
-Ο νόμος επιτρέπει σε όσους χρωστούν να πληρώσουν προκαταβολικά, πριν την ορισμένη ημερομηνία καταβολής του φόρου (τέλος Μαΐου), δηλαδή έως το τέλος Απριλίου, ολόκληρο ή μέρος του ποσού. Οι οφειλέτες καλούνται να πληρώσουν εθελοντικά ολόκληρο ή μέρος του ποσού με το κίνητρο ολοκληρωτικής ή μερικής απαλλαγής των προσαυξήσεων (εάν ο οφειλέτης πληρώσει ολόκληρο το ποσό, τότε απαλλάσσεται πλήρως από τις προσαυξήσεις, εάν πληρώσει μερικώς το ποσό, τότε απαλλάσσεται από μέρος των προσαυξήσεων).
-Όσοι προτιμήσουν να πληρώσουν την οφειλή τους στο τέλος της προθεσμίας (τέλος Μαΐου) τότε θα έχουν την δυνατότητα διακανονισμού.
-Το σύστημα παρέχει κίνητρα που ευνοούν την πλήρη αποπληρωμή και αμείβει εκείνους που πληρώνουν ολόκληρο το ποσό, αντίθετα με όσους πληρώνουν σε δόσεις.
-Οι δόσεις είναι εθελοντικές-σε σύνολο 100- και κάποιος εκπίπτει του διακανονισμού αυτομάτως εάν χάσει μία δόση το 2015 και δύο δόσεις το 2016. Από την στιγμή που ένας οφειλέτης εκπέσει από το σύστημα δόσεων, τότε επιστρέφει στην κανονική διαδικασία του φορολογικού συστήματος.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις:

1. Πότε και πώς θα ξεκινήσει το σύστημα των δόσεων;
Μέχρι τις 26 Μαΐου ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει την αίτησή του

2. Ποια είναι τα κίνητρα πληρωμής και πώς το σύστημα των δόσεων θα βοηθήσει στην προώθηση της πληρωμής φόρων στην Ελλάδα;
Η κυβέρνηση στοχεύει στην απόσβεση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ληξιπρόθεσμων οφειλών και να ανταμείψει την προκαταβολή της πληρωμής με τη μείωση μελλοντικών υποχρεώσεων. Ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος των προσδοκιών της κυβέρνησης της Ελλάδας να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις οφειλές την ώρα που εκ των πραγμάτων δημιουργεί κουλτούρα επέκτασης της παραοικονομίας. Το μπόνους για την πρόωρη πληρωμή με μια έκπτωση στις προσαυξήσεις αν κάποιος πληρώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου και το τέλος Απριλίου αυξάνει την προοπτική συλλογής εσόδων. Από την άλλη η δυνατότητα συνεργατικά για κάποιον να δεσμευτεί με ένα συμβόλαιο αποπληρωμής δόσεων με το Κράτος, και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο που τηρείται αυστηρά, δημιουργεί έναν μηχανισμό εμπιστοσύνης ανάμεσα στον οφειλέτη και το Κράτος, με την εμπιστοσύνη να είναι ένα σπάνιο αγαθό στην περίπτωση του ελληνικού συστήματος συλλογής φόρων. Η εισαγωγή ενός προσυμφωνημένου συστήματος πληρωμής με ξεκάθαρους πειθαρχικούς όρους στοχεύει στην εγκατάσταση μιας έμπιστης κουλτούρας πληρωμών.

3. Πώς δημιουργεί ο νόμος κίνητρα για τον επιχειρηματία να αναδομήσει την υπερχρεωμένη επιχείρησή του, να προχωρήσει στην ανάκαμψή της και να την εντάξει στον επίσημο τομέα ξανά;
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες με οφειλές προς το κράτος έχουν μεγάλες ποσότητες ρευστού και φοβούνται τις κατασχέσεις από το κράτος. Επιπρόσθετα οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων δεν έχουν σχεδόν καμία πρόσβαση στην πίστωση από τις τράπεζες οπότε πιέζονται να λειτουργούν ανεπίσημα. Αυτό λειτουργεί ως εκκολαπτήριο περαιτέρω φοροδιαφυγής και μείωση όλων των κρατικών εσόδων. Ο νόμος που προτείνεται επιτρέπει και επιβραβεύει την επανίδρυση της επίσημης οικονομικής δραστηριότητας με ένα σχήμα πλήρωνε-όσο-αντέχεις που είναι εξαιρετικά αυστηρό καθώς προωθεί την κουλτούρα των έγκαιρων πληρωμών για το σχήμα δόσεων που δημιουργείται σε συνεργασία με τη δέσμευση του ατόμου να πληρώνει.

4. Πώς χειρίζεστε το ηθικό ζήτημα;
Εχουμε χτίσει ένα σύστημα δόσεων, έναν πολύ αυστηρό μηχανισμό, οπότε κάποιος είναι δυνατόν να βγει από τη ρύθμιση εάν χάσουν μία πληρωμή το 2015 και δύο πληρωμές μέσα στο 2016. Επιπλέον οι ανταμοιβές είναι πολύ υψηλότερες με την εκ των προτέρων πληρωμή των ποσών.

5. Αυτό το σχήμα της νομικής ανταμοιβής, εν αγνοία του, θα επηρεάσει άλλα πεδία μη εξυπηρετούμενων οφειλών, όπως τα μη εξυπηρετούμενα -«κόκκινα»- δάνεια;
Όχι! Ο Νόμος εξασφαλίζει ότι η μηνιαία δόση που θα ρυθμιστεί με βάση το σύστημα διακανονισμού, θα είναι σε αναλογία του εισοδήματος του φορολογούμενου, και θα πρέπει να καλύπτει άλλες υποχρεώσεις (πχ ένα μη εξυπηρετούμενο στεγαστικό) εφόσον ο φορολογούμενος έχει συνάψει μια επικοδομητική συμφωνία με το ίδρυμα (πχ τράπεζα) προς το οποίο επίσης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. (Σημ. Η παρατηρούμενη συσχέτιση μεταξύ των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι εξαιρετικά υψηλή).

Πολιτικές για την προώθηση της Ανάπτυξης

5η Μεταρρύθμιση – Δημόσια Έσοδα από τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου

Ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων εμφανίζει σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα Δημόσια Έσοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν από: την πώληση αδειών σε παρόχους ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε εύλογη/δίκαιη εμπορική τιμή, την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας για την αυστηρή ηλεκτρονική παρακολούθηση της όλης διαδικασίας την ενίσχυση/θωράκιση της υπάρχουσας ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4002/2011).

Ο ετήσιος όγκος των συναλλαγών του διαδικτυακού στοιχήματος μέσω της παρούσας προσωρινής άδειας ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με συγκρατημένες εκτιμήσεις (εξαιρούνται τα έσοδα από το διαδικτυακό τζόγο του ΟΠΑΠ) καθώς και τα έσοδα από τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της αγοράς, η συνολική αγορά του διαδικτυακού τζόγου στην Ελλάδα, ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με εύλογους υπολογισμούς, τα επιπλέον Δημόσια Έσοδα από τη φορολόγηση των αδειοδοτημένων ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων μπορεί να ξεπεράσει τα 500 εκ. ευρώ ετησίως.

Αυτή τη στιγμή, 24 άδειες τυχερών παιγνίων λειτουργούν προσωρινά. Χωρίς ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά έσοδα και κέρδη, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ορίσει το ακριβές ποσό για κάθε άδεια.

Προτεινόμενη δημόσια παρέμβαση: Άμεση, επίσημη αδειοδότηση για μία περίοδο τριών ετών.

Η προτεινόμενη παρέμβαση του Δημοσίου: Άμεσα η έκδοση επίσημων αδειών για τους υπάρχοντες παρόχους των διαδικτυακών παιχνιδιών για μια περίοδο πέντε ετών. Κάθε άδεια θα ανταποκρίνεται σε μια βάση ένας-προς-ένας σε μια συγκεκριμένη «διεύθυνση» (domain) διαδικτύου για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έτσι κάθε domain για διαδικτυακό παιχνίδι θα απαιτεί μια άδεια ενώ η απόκτηση επίσημης άδειας πενταετούς διάρκειας για διαδικτυακό παιχνίδι θα απαιτεί την άμεση πληρωμή 3 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβάλλεται από τους υπάρχοντες παρόχους. Το κόστος για την επέκταση της άδειας μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Αυτό το κόστος αδειοδότησης θα προστίθεται σε κάθε άδεια που θα εκδίδεται επιπρόσθετα.

Για την αύξηση των φορολογητέων εσόδων από διαδικτυακά παιχνίδια

Κάθε επίσημα αδειοδοτημένος πάροχος θα πρέπει να προπληρώσει έναν μίνιμουμ φόρο ύψους 1 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το ετήσιο ύψος των συναλλαγών με την πιθανότητα να έχουν μειωθεί άλλοι φόροι. Αυτός ο φόρος θα πληρώνεται στην αρχή κάθε οικονομικού τετραμήνου. Η φορολογική κλίμακα για το Online Gaming παραμένει στα ίδια επίπεδα. Για να ελεγχθεί πλήρως και να παρακολουθούνται οι συναλλαγές των διαδικτυακών παιχνιδιών, η αγορά πρέπει να γίνει μια αγορά χωρίς καθόλου χαρτονομίσματα και να βασιστεί στην Απόδειξη της Ταυτότητας με υποχρεωτική «είσοδο» και «εξαργύρωση» σε διαδικτυακά παιχνίδια είτε μέσω κάρτας (πιστωτικής ή προπληρωμένης) ή με ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι το οποίο θα ελέγχεται από μια επίσημα αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδας Υπηρεσία Παρόχου Πληρωμών στη βάση του νόμου 3862/2010 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία Υπηρεσίας Πληρωμών 2007/64/EC.

Εφαρμογή: Η εφαρμογή της ρύθμισης για την υποχρεωτική διαχείριση όλων των διαδικασιών από Παρόχους Διαδικτυακών Παιχνιδιών που αφορούν τις πληρωμές, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι την «είσοδο» και την «εξαργύρωση» μέσα από τους επισήμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής (2 εβδομάδες). Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί άμεσα με προθεσμία λήξης τριών μηνών. Η πώληση των Αδειών Διαδικτυακών Παιχνιδιών (2 μήνες). Η διατύπωση του νομικού πλαισίου για την προπληρωμή των φόρων των Παρόχων Διαδικτυακών Παιχνιδιών (2 μήνες). Η διαμόρφωση των τεχνικών παραμέτρων για τη διασύνδεση των Παρόχων Διαδικτυακών Παιχνιδιών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών με τους καθορισμένους παρόχους τρίτων υπηρεσιών. Αυτό θα προσφερθεί σε μια βάση δεδομένων και θα εφαρμοστεί χωρίς την ανάγκη να υπάρξουν διαγωνισμοί για νέα συστήματα (1 μήνας). Πλήρης παρουσίαση του ελέγχου των Συναλλαγών Διαδικτυακού Παιχνιδιού όπως περιγράφεται (3 μήνες)

Για να φέρει εις πέρας τα παραπάνω βήματα μέχρι την πλήρη εφαρμογή, η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια (πχ. μηχανισμούς για παρακολούθησης των τυχερών παιχνιδιών του διαδικτύου) και επιπλέον συμφωνίες που θα περιορίσουν τον διασυνοριακό παράνομο τζόγο.

6η Μεταρρύθμιση – Πρόγραμμα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας του δημοσίου και βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εισάγει νομοθεσία που θα απαγορεύει στις υπηρεσίες του δημοσίου να ζητούν (από πολίτες και υπηρεσίες) έγγραφα που βεβαιώνουν πληροφορίες, τις οποίες το κράτος ήδη κατέχει (εντός της ίδιας ή κάποιας άλλης υπηρεσίας).

Το βασικό ζήτημα σχετικά με κάθε νομοθεσία είναι ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μόλις τα τμήματα/γραφεία του δημόσιου τομέα θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένα. Οι ελληνικές αρχές διαφωνούν και, ουσιαστικά, πιστεύουν το αντίθετο σε αυτή την περίπτωση: Πρώτον χρειάζεται να νομοθετηθεί ότι οι κρατικοί υπάλληλοι απαγορεύεται να ζητούν από πολίτες και επιχειρήσεις πληροφορίες που κάποια άλλα τμήματα διαθέτουν και μόνο τότε θα υπάρξει επαρκές «κίνητρο» στον δημόσιο τομέα για ψηφιοποίηση.

Να το θέσουμε διαφορετικά: Αν οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα δεν είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν έγγραφα εκ μέρους πολιτών και εταιριών, θα αντισταθούν στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ως αποτέλεσμα αδράνειας και/ή απροθυμίας να ασχοληθούν με νέες δεξιότητες). Όμως, αν οι κρατικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εντοπίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες ή πιστοποιητικά για τους πολίτες και τις εταιρίες, τότε θα απαιτήσουν από τους προϊσταμένους τους να εισαχθούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες!

Έως ότου όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ψηφιοποιημένη μορφή σε διάφορα τμήματα, η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει μία διπλή, ενδιάμεση λύση. Θα εκδοθεί για τους πολίτες μία Έξυπνη Κάρτα Πολίτη (Citizen’s Smart Card) που θα έχει τη μορφή μίας κανονικής κάρτας, η οποία θα περιέχει και ένα μοντέρνο τσιπ ικανό να αποθηκεύσει πληροφορίες που θα είναι σύμφωνες με τους νόμους της ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα, τα έγγραφα που αφορούν σε πιστοποιητικά γέννησης, στοιχεία ταυτότητας (ωστόσο όχι ιατρικές πληροφορίες ή στοιχεία επιπέδου εκπαίδευσης) κτλ. Σχετικά με τις πληροφορίες που δε θα είναι αποθηκευμένες στην κάρτα του πολίτη, το τμήμα στο οποίο ο πολίτης έχει καταθέσει ένα αίτημα θα είναι υποχρεωμένο να αναζητήσει την απαραίτητη πληροφορία χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία – πχ. Ακόμα και μία τηλεφωνική γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με τους δημόσιους υπαλλήλους να ζητούν μία πληροφορία αναφέροντας έναν μυστικό κωδικό PIN, από το τηλέφωνο, από λίστες όπου τέτοια PINs θα μοιράζονται στο δημόσιο. Όταν η τεχνολογία το επιτρέπει, ηλεκτρονικές διευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν ένας δημόσιος υπάλληλος ζητά την απαραίτητη πληροφορία/πιστοποιητικό από κάποιον άλλον. Επιπροσθέτως, σχετικά με τα έγγραφα που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί, κάθε αίτηση θα δώσει στον δημόσιο υπάλληλο τη δυνατότητα/ευθύνη να σκανάρει το αιτούμενο έγγραφο, πριν το στείλει στο αρμόδιο τμήμα, συνεπώς θα χτιστεί βήμα-βήμα μία νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Προτερήματα της προτεινόμενης δράσης: Μεγάλη μείωση στις χαμένες ώρες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που τώρα σπαταλούν μέρες να συλλέγουν τα απαραίτητα έγγραφα από διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου με σκοπό να τα προσκομίσουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες –ένα νέα κίνητρο για ψηφιοποίηση –ουσιαστική καλή θέληση για τον δημόσιο τομέα.

Ανθρωπιστική Κρίση

7η Μεταρρύθμιση Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Η ελληνική κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και καταθέσει νόμο που περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων επιπέδων φτώχειας, προσφέροντας κουπόνια τροφίμων, πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και στέγη. Ο πρωτοποριακός τρόπος που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο καθορίζει την απόλυτη φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να υπάρξει διάχυση του χειρισμού μέσω του δημοσίου τομέα, ενώ φροντίζει να στραφεί ενάντια στην γραφειοκρατία και τη διαφθορά.

Πρώτον, η κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να αποφύγει το στίγμα γι’ αυτούς που θα πληρώνουν με κουπόνια τροφίμων στο σούπερ-μάρκετ και ως εκ τούτου οι πολίτες που δικαιούνται τη βοήθεια θα χρησιμοποιούν την Έξυπνη Κάρτα του Πολίτη, την οποία θα έχουν την κατοχή τους όλοι οι πολίτες (ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση).

Δεύτερον, η δημιουργία της Έξυπνης Κάρτας του Πολίτη θα γίνει μέρος της προσπάθειας πάταξης της γραφειοκρατίας (βλέπε Μεταρρύθμιση 6).

Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες παροχές, ο νόμος τονίζει ότι:

α. Παροχή τροφίμων αξίας 100 ευρώ μηνιαίως ανά οικογένεια. Αφορά 300.000 νοικοκυριά και ο προϋπολογισμός για 9 μήνες του 2015 φθάνει στα 137,7 εκατ. ευρώ,

β. επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους έχει κοπεί λόγω προσωπικών χρεών και παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος έως 300 Kw/h ανά μήνα και ανά οικογένεια. Ο προϋπολογισμός για 9μηνη διάρκεια (2015) σε 150.000 νοικοκυριά εκτιμάται στα 22,09 εκατ. ευρώ.

γ. επιδότηση ενοικίου (προτεραιότητα οι μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μικρά παιδιά, οικογένειες χωρίς εισόδημα και με μακροχρόνια ανέργους). Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 30.000 νοικοκυριά και η μέση μηνιαία καταβολή θα φθάσει στα 150 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για 9 μήνες του 2015 θα φθάσει στα 40,5 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα παραπάνω μέτρα αγγίζει τα 200,29 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να καταστήσει μη επιβαρυντικά σε δημοσιονομικό επίπεδο αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να αντλήσει έσοδα από δύο πηγές: α. Μείωση των δαπανών για κάθε υπουργείο (πλησίον των 60,9 εκατ. ευρώ) και β. Εισαγωγή ενός νέου συστήματος δημόσιων προμηθειών για κάθε υπουργείο που θα αποφέρει εξοικονόμηση 140 εκατ. ευρώ.

πηγή: protothema.gr

Σχετικά άρθρα