Αποφυλακίστηκε ο Ριχάρδος

Kατέβαλε 200.000 ευρώ

Βγήκε από τις φυλακές Ναυπλίου ο Ριχάρδος. Η αποφυλάκισή του έγινε με την καταβολή εγγύησης 200.000 ευρώ.

Bγήκε από τη φυλακή ο Ριχάρδος, πληρώνοντας εγγύηση 200.000 ευρώ. Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Αλέξης Κούγιας, τόνισε ότι «ο πελάτης μου πρέπει να στραφεί εναντίον όλων όσοι των κατηγόρησαν».

Το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου

Το βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου, µετά τη σύµφωνη γνώµη και της εισαγγελέως που εισηγήθηκε σχετικά, αποφάσισε νωρίτερα πως πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι και οι οκτώ που κρίθηκαν προφυλακιστέοι µετά την απολογία τους για συµµετοχή στο αποκαλούµενο κύκλωµα του χρυσού, υπογραµµίζοντας όµως ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής τους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στον 51χρονο ενεχυροδανειστή και τον Τούρκο φερόµενο ως συναρχηγό του επιβλήθηκε εγγύηση 200.000 ευρώ στον καθένα. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εµφάνισης µία φορά τον µήνα στο αστυνοµικό τµήµα. Για τους υπόλοιπους έξι κατηγορούµενους ορίστηκαν περιοριστικοί όροι, χωρίς εγγύηση. Για τους δύο κατηγορουµένους στους οποίους επιβλήθηκε εγγυοδοσία, απαιτείται προηγουµένως η καταβολή του ποσού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προκειµένου να µπορέσουν να βγουν εκτός φυλακής.

Στο σκεπτικό του βουλεύµατος, αν και υιοθετείται η πρόταση της εισαγγελέως σχετικά µε ότι ισχύει η τοποθέτηση της ΑΑ∆Ε, σύµφωνα µε την οποία δεν προβλέπεται η καταβολή δασµών για εξαγωγές χρυσού στην Τουρκία αλλά και ότι τα εµπορεύµατα που βρίσκονται σε τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τεκµαίρεται ότι έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, επισηµαίνεται ότι πρόκειται για «µαχητό τεκµήριο», καταλήγοντας ότι αυτό θα κριθεί από την κύρια ανάκριση. ∆ηλαδή, το δικαστικό συµβούλιο «βλέπει» σοβαρές ενδείξεις ενοχής των κατηγορουµένων για τα αδικήµατα της λαθρεµπο ρίας και όχι µόνο, αλλά έκρινε πως µόνο η βαρύτητα των πράξεων δεν αρκεί για την προσωρινή τους κράτηση.

Ειδικότερα, «προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των κατηγορουµένων, αφού παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισµούς τους, συντρέχει υψηλός βαθµός πιθανολόγησης ότι έχουν τελέσει τις κακουργηµατικές αυτές πράξεις, εν όψει κυρίως του γεγονότος ότι οι κατασχεθείσες ποσότητες χρυσού, αργυρού, κοσµηµάτων, ρολογιών και τιµαλφών που βρέθηκαν, προορίζονταν για εξαγωγή προς την Τουρκία, χωρίς την ύπαρξη φορολογικών παραστατικών σχετικά µε την προέλευσή τους και την επ’ αυτών επιµέτρηση φόρων, µε αποτέλεσµα να νοούνται ως λαθρεµπορεύµατα».

Αναφορά φαίνεται πως γίνεται στο σκεπτικό των δικαστών σχετικά µε τις ράβδους χρυσού που βρέθηκαν σε λεωφορείο. «Οι κατηγορούµενοι αποπειράθηκαν να εξαγάγουν λαθραία µέσω τουριστικού λεωφορείου, χωρίς την υποβολή της αναγκαίας διασάφησης εξαγωγής και χωρίς να διαθέτουν φορολογικά παραστατικά» εξηγούν σχετικά µε τους αναλογούντες φόρους που φέρονται να µην έχουν καταβάλει.

Ειδική µνεία γίνεται και για τις πλάκες χρυσού που βρέθηκαν στο κεντρικό κατάστηµα του 51χρονου ενεχυροδανειστή, οι οποίες ήταν έτοιµες προς εξαγωγή στην Τουρκία, καθώς «βρέθηκαν συσκευασµένες προς εξαγωγή µε αναφερόµενους παραλήπτες εταιρείες της Τουρκίας, χωρίς να προκύπτει και σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξη φορολογικών παραστατικών σχετικά µε την προέλευσή τους και την επιµέτρηση επ’ αυτών ΦΠΑ».

Οι δικαστές τονίζουν επίσης ότι κανείς από τους κατηγορουµένους δεν εξήγησε την προέλευση των κατασχεθέντων (για παράδειγµα προέρχονται από το εξωτερικό, χώρα της ΕΕ ή τρίτη, ή από επιχειρηµατική δραστηριότητα των ενεχυροδανειστηρίων), ενώ καταλήγουν στο ότι «η κρίση του Συµβουλίου περί υπάρξεως σοβαρών ενδείξεων ενοχής δεν αναιρείται από κανένα αποδεικτικό µέσο ούτε από τα έγγραφα της ΑΑ∆Ε, καθώς η Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων δεν αναφέρεται στην εξαγωγή λαθρεµπορευµάτων από τη χώρα, που αποτελεί και το κρινόµενο ζήτηµα». Μάλιστα, όπως επισηµαίνουν, δεν έχει υπολογιστεί ακόµη η αξία των κατασχεθέντων εµπορευµάτων και ο επ’ αυτών ΦΠΑ.

Ωστόσο, επειδή και οι 8 κατηγορούµενοι διαθέτουν µόνιµη και σταθερή διαµονή, δεν έχουν κάνει ενέργειες για να διευκολύνουν τη φυγή τους από τη χώρα ούτε υπήρξαν φυγόποινοι ή φυγόδικοι, κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία στο στάδιο αυτό η προσωρινή τους κράτηση.

Σχετικά άρθρα