Αρχίζει το «ξεσκόνισμα» η εφορία

Ποιες υποθέσεις παίρνουν σειρά

Εντολή να αλλάξουν τη σειρά προτεραιότητας στους ελέγχους δίνει στους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, παίρνουν προτεραιότητα οι φρέσκες υποθέσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι υποθέσεις με αυξημένες πιθανότητες να αποδώσουν μεγάλες εισπράξεις στο ταμείο, καθώς και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η αλλαγή κρίνεται επιβεβλημένη καθώς λόγω των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων που διαθέτει η ΓΓΔΕ, οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν και περισσότερα έσοδα στο δημόσιο ταμείο.

Ολόκληρη η απόφαση

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται, οι ελεγκτές πρέπει να προτάξουν:

Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.
Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.
Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.
Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.
Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.
Έτσι, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από σήμερα, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών κέντρων θα πρέπει να φτιάξουν νέες λίστες των φορολογικών υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο έως το τέλος του έτους, ώστε η χρονιά να κλείσει με 4.000 πλήρεις φορολογικούς ελέγχους και 18.000 μερικούς ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις ΔΟΥ.

Ο γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν μία στις δύο θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011-15), διατηρείται.

Η γενική κατεύθυνση αφορά στην αξιολόγηση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάσει αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων.

Με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, προσδιορίζονται οι ελεγκτικοί στόχοι. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, στην ανάλυση και στην εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

 

Σχετικά άρθρα