Διαζύγια – εξπρές

Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Βασικές μεταβολές στον Ποινικό Κώδικα, που περιλαμβάνουν από σύγχρονα μέτρα για δράστες αξιόποινων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές και με ρυθμίσεις για ποινικές διώξεις καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης, συναινετικά διαζύγια, μέχρι εγκλήματα κατά των ζώων συντροφιάς και αμοιβές συμβολαιογράφων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

– Ορίζεται ότι το δικαστήριο διατάσσει το κατάλληλο θεραπευτικό μέτρο για άτομο, που διέπραξε αξιόποινη πράξη, η οποία απειλείται με ποινή στερητική ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους αντί για έξι μήνες εφόσον υφέρπει ο κίνδυνος διάπραξης άλλων ανάλογης βαρύτητας εγκλημάτων σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερο. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο μέγιστος χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού μέτρου και παρέχεται η δυνατότητα άρσης ή αντικατάστασης του μέτρου που επιβλήθηκε με αίτηση του θεραπευμένου.
– Οι δαπάνες θεραπείας και εισιτηρίου καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από το κράτος.
– Επιτρέπονται θεραπευτικά μέσα απαραίτητα για τη θεραπεία, όπως χορήγηση αδειών και εξόδων, και μέσα αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας -προστατευτική απομόνωση και σωματικός περιορισμός- ενώ απαγορεύονται απολύτως μέτρα, όπως στείρωση ή λοβοτομή.
Θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για το συναινετικό διαζύγιο και ορίζεται ότι:
– Ο γάμος μπορεί να λυθεί και με συμφωνία μεταξύ των συζύγων. Η λύση του γάμου βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικής συμβαιολογραφικής πράξης.
– Κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.
– Απορρίπτονται ως προδήλως απαράδεκτες, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι την 31-12-2014 και αφορούν διαφορές κατ΄ εφαρμογήν της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, εφόσον παρέλθει άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν τη συζήτηση της υπόθεσης.
– Τροποποιούνται οι διατάξεις και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις, καθώς και η σχετική διαδικασία, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης.
– Παρέχεται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στα φιλοζωικά σωματεία για την υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο κατά την εκδίκαση εγκλημάτων κατά ζώων συντροφιάς.
– Καταργείται η δυνατότητα καταβολής μειωμένης αμοιβής σε συμβαιολογράφο στην περίπτωση αναπλήρωσης λόγω κωλύματος.
– Επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου η διενέργεια ελέγχων και από συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των μελών για τα κρατικά συμβόλαια.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπονται:

* Κατάργηση από 1-1-2018 του ιδιαίτερου τμήματος που λειτουργεί στο Εφετείο Αθηνών. Ρυθμίσεις αναφορικά με τα καθήκοντα και τα ασυμβίβαστα των δικαστικών λειτουργών. Αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Επανακαθορισμό του τρόπου βαθμολόγησης των υποψηφίων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
* Ρυθμίζονται ακόμα θέματα αναφορικά με τη στελέχωση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και αυξάνεται κατά δέκα (10) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού.
* Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και ορίζεται: «σε βάρος του υπόχρεου, δεκαετής παραγραφή της αξίωσης του δικαιούχου για την αναπλήρωση του διαχειριστικού ελλείμματος (Κατά τα ισχύοντα προβλέπεται 20ετής παραγραφή των αξιώσεων και των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου).
* Προβλέπεται ότι ο χρόνος φύλαξης των ενταλμάτων πληρωμής και κάθε διαχείρισης, ο οποίος εφεξής ανέρχεται σε 10 έτη, παρατείνεται σε εκκρεμείς περιπτώσεις καταλογισμού μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη δημοσιονομική διαφορά. Σήμερα τα εν λόγω δικαιολογητικά φυλάσσονται για 20 χρόνια, χωρίς να επιτρέπεται η καταστροφή τους πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση του ένδικου μέσου.

Σχετικά άρθρα