29.9 C
Thessaloniki
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Δίπλωμα οδήγησης: Περιμένουν πάνω από 6,5 μήνες για έκδοσή του

Πάνω από 6,5 μήνες χρειάζεται να περάσουν σε πολλές Περιφέρειες της χώρας προκειμένου οι νέοι οδηγοί να πάρουν στα χέρια τους το δίπλωμα οδήγησης μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Και ενώ οι ερασιτέχνες οδηγοί μπορούν αρχικά να οδηγήσουν ακόμα και από την επόμενη ημέρα της επιτυχούς εξέτασής τους κάνοντας χρήση του προσωρινού διπλώματος που έχει θεσμοθετηθεί, τα προβλήματα είναι ανυπέρβλητα για τους επαγγελματίες οδηγούς, αλλά και εκείνους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο εκτός συνόρων.

Την ίδια στιγμή η κατάσταση αντί να ομαλοποιείται και οι χρόνοι έκδοσης των διπλωμάτων να βελτιώνονται, αντιθέτως βαίνουν διαρκώς αυξανόμενοι καταφέρνοντας συχνά να ξεπεράσουν και τους 4 μήνες κατά τους οποίους ισχύει το προσωρινό δίπλωμα οδήγησης. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, το χρονικό διάστημα μετακίνησης με την προσωρινή άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στις εξετάσεις.

Το πρόβλημα είναι γνωστό στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο με εγκύκλιο που εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες καλεί τις Περιφέρειες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συντμηθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων που παραλαμβάνει το υπουργείο και αφορούν σε εκδοθείσες άδειες οδήγησης μετά από επιτυχή πρακτική εξέταση (αρχικές χορηγήσεις και επεκτάσεις σε άλλη κατηγορία), για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου του 2023 προέκυψε ότι ο μέσος όρος του συνολικά απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση άδειας οδήγησης ανέρχεται σε 85 ημέρες, εκ των οποίων οι 65 ημέρες συνιστούν τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι 20 ημέρες τον μέσο όρο του χρόνου που απαιτείται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας.

Η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει ότι ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την επιτυχή πρακτική εξέταση του υποψηφίου μέχρι την εκτύπωση της άδειας οδήγησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας «δυστυχώς παρουσιάζει αυξητική τάση».

Ειδικά ως προς τον χρόνο που απαιτείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου ένα δίπλωμα να αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς εκτύπωση, τα στοιχεία είναι απογοητευτικά καθώς:

Σε περισσότερες από τις μισές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας ο μέσος όρος του δεν υπερβαίνει τις 50 ημέρες.
Σε αρκετές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ο μέσος όρος του υπερβαίνει τις 100 ημέρες,
σε άλλες υπερβαίνει τις 150 ημέρες, ενώ
υπάρχουν και μερικές περιπτώσεις, στις οποίες, κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών, υπερβαίνει ακόμη και τις 200 ημέρες.

Στούς χρόνους αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι είκοσι ημέρες που απαιτούνται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων. Το υπουργείο σημειώνει ότι επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο ο απαιτούμενος χρόνος σε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών να είναι 40 ημέρες ενώ σε Υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας να είναι υπετριπλάσιος και να φτάνει τις 150 ημέρες, «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επίτευξη συνθηκών ενιαίας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των πολιτών ανά την επικράτεια».

Η εγκύκλιος καταλήγει στο συμπέρασμα πως «καθίσταται προφανές αφενός ότι το πρόβλημα αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οδήγησης εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονο, με επακόλουθο δυσμενέστατες επιπτώσεις για τους συναλλασσόμενους πολίτες στην καθημερινότητά τους, στην άσκηση του επαγγέλματός τους (ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς και δη σε αυτούς που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές) κ.α., αφετέρου ότι εστιάζεται κυρίως στην μη εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, και συνεπώς εκεί απαιτείται να επικεντρωθούν οι ενέργειες για την αντιμετώπισή του».

Για το λόγο αυτό το υπουργείο καλεί τις Περιφέρειες να λάβουν άμεσα μέτρα στελεχώνοντας ταχύτατα τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό να εφαρμοστεί βεβαια εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων σε ανθρώπινους πόρους και στις Περιφέρειες. Και αυτό είναι επίσης γνωστό στο υπουργείο, το οποίο και αναφέρει πως: «από τη διαρκή ενημέρωση που περιέρχεται στο Υπουργείο μας, προκύπτει ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, στη συντριπτική πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης».

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση διπλώματος

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία για την έκδοση μιας άδειας οδήγησης μετά τις επιτυχείς εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών ξεκινά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, στις οποίες και υποβάλλονται η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε απευθείας με φυσική παρουσία και για ορισμένες διαδικασίες με ηλεκτρονική υποβολή είτε μέσω των ΚΕΠ.

Μετά την «ενημέρωση» του Πληροφοριακού Συστήματος (καταχώρηση πληρότητας υποβληθέντος φακέλου, καταχώρηση επιτυχούς πρακτικής εξέτασης κ.ο.κ) από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία (φωτογραφία, υπογραφή κ.ο.κ.) αποστέλλονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία γίνεται η εκτύπωση των εντύπων των αδειών οδήγησης.

Μετά την εκτύπωση τα έντυπα αποστέλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να αποδίδονται στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, παρέχεται η δυνατότητα σε όλη την Επικράτεια για τις διαδικασίες:

χορήγησης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
αντικατάστασης εντύπου
ενημέρωσης στοιχείων άδειας οδήγησης (όπως καταχώρηση ΑΦΜ)
ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

Και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής, τα εκτυπώσιμα στοιχεία αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας προς εκτύπωση ηλεκτρονικά.

Πρόσφατα

Σχετικά άρθρα