Δώρο Πάσχα: Πώς και πότε θα καταβληθεί

Τι ισχύει με τον κορονοϊό

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο καταβολής του Δώρου Πάσχα παρέχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα έκτακτρα μέτρα του κορωνοϊού.
Σειρά διευκρινίσεων για τον χρόνο καταβολής του Δώρου Πάσχα παρέχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη, και περιλαμβάνει τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η καταβολή του επιδόματος δύναται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τον προβλεπόμενο (σ.σ. Μεγάλη Τετάρτη), αλλά όχι πέραν της 30ης Ιουνίου, για τις:

Επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής (σ.σ. υποχρεωτικό «λουκέτο»)
Επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται από τον κορονοϊό (σ.σ. εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ)
Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η καταβολή του Δώρου Πάσχα θα γίνει κανονικά, έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

 

Την ίδια ώρα, για όσους εργαζόμενους έχει τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, το επίδομα Πάσχα θα καταβληθεί μειωμένο, ανάλογα τις ημέρες εργασίας κατά το διάστημα της 1ης Ιανουαρίου έως της 30ης Απριλίου.

Μάλιστα, στις παραπάνω επιχειρήσεις, η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση υπολογισμού του Δώρου Πάσχα εδράζεται στον καταβαλλόμενο μισθό ή ημερομίσθιο της προηγούμενης ημέρας, πριν την αναστολή ισχύος της σύμβασης εργασίας.

Σχετικά άρθρα