Έρχονται 11.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

Δείτε ποιες είναι οι θέσεις και προυποθέσεις

Έρχονται 11.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσα στο 2015, με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ανοικτούς σε όλους όσους έχουν τα προσόντα για τις ζητούμενες ειδικότητες. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τις δηλώσεις του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργου Κατρούγκαλου, που βασίζονται στον προϋπολογισμό του 2015 και δεν απέχουν πολύ και από τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2014-2019.

 

Ειδικότερα, ο υπουργός μίλησε για 15.000 προσλήψεις, που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια. Αν όμως αφαιρεθούν οι 3.500 περίπου επαναπροσλήψεις απολυμένων, για τις οποίες δεσμεύεται η κυβέρνηση με τις προγραμματικές της δηλώσεις και οι θέσεις των διαγωνισμών του 2014 που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω προεκλογικής περιόδου, οι «καθαρές» προσλήψεις με νέους διαγωνισμούς το 2015 θα είναι λίγο πάνω από 11.000.

Ο στόχος αυτός είναι ρεαλιστικός και αποδεκτός απ’ όλους καθώς είναι σύμφωνος με τις ανάγκες των υπηρεσιών και λαμβάνει υπόψη τις αναλογίες προσλήψεων – αποχωρήσεων που είχαν οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και σ’ αυτές στηρίχθηκε ο καθορισμός των σχετικών κονδυλιών του προϋπολογισμού. Ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων το 2015 εκτιμάται σε 20.470.

Ετσι σύμφωνα με το Έθνος η προβλεπόμενη κατανομή των 11.000 θέσεων που αντιστοιχούν στις αποχωρήσεις έχει ως εξής:

• Σε υπουργεία και περιφέρειες (ΟΤΑ β’ βαθμού) θα γίνουν 3.500 προσλήψεις.

• Σε δήμους (ΟΤΑ α’ βαθμού) 240.

• Σε ασφαλιστικά ταμεία 120. Ας σημειωθεί ότι το 2014 κενές οργανικές θέσεις καλύφθηκαν από διορισμένους παλαιών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που εποπτεύονται από υπουργεία, 100.

• ΔΕΚΟ (16 επαναταξινομημένες) 120.

• Ενστολο προσωπικό για το οποίο ισχύει η αναλογία 1 προς 1, λόγω υποχρεωτικών αποχωρήσεων 6.940.

Η παραπάνω κατανομή είναι ασφαλώς γενική και ενδεικτική. Για έναν πιο συγκεκριμένο προγραμματισμό θα γίνει σύντομα εξειδίκευση με βάση τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης για τη θεσμική ανασυγκρότηση. Πάντως, για έναν μεγάλο αριθμό προσλήψεων, που κρίθηκαν από τις υπηρεσίες αναγκαίες, εκδόθηκαν ήδη οι ειδικές ΠΥΣ (Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου) και υποβλήθηκαν τα σχετικά αιτήματα στο ΑΣΕΠ.

Μάλιστα, πολλά από τα αιτήματα εντάχθηκαν στον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής και ορισμένα είναι σε ώριμο στάδιο για να αποτυπωθούν σε προκηρύξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότερες νέες προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στους τομείς Υγείας, Εκπαίδευσης, είσπραξης δημοσίων εσόδων, Προστασίας του πολίτη, Δικαιοσύνης και Αυτοδιοίκησης.

 

Διαγωνισμός εκπαιδευτικών

Στον τομέα της Παιδείας οι μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού θα εμφανιστούν τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016 στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς απορροφήθηκαν όλοι σχεδόν οι διοριστέοι του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και τα κενά μεγαλώνουν λόγω του κύματος αποχωρήσεων, λόγω συνταξιοδότησης.

Ετσι καθίσταται αναγκαία η άμεση διεξαγωγή νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί και τα κενά της νέας χρονιάς θα κληθούν να καλύψουν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι χωρίς αξιόλογη διδακτική εμπειρία.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στην ειδική αγωγή (ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης) όπου είχαν εγκριθεί 300 προσλήψεις, αλλά τον διαγωνισμό «εξαφάνισε» το μνημόνιο.

Επίσης, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό χρειάζεται για τον θεσμό της «παράλληλης στήριξης μαθητών» όπου οι ανάγκες δεν καλύπτονται ούτε κατά το 1/3.

 

Ενστολο προσωπικό

Οι προσλήψεις ένστολου προσωπικού που έχουν προγραμματιστεί για το 2015 εντοπίζονται στις εξής υπηρεσίες:

Λιμενικό: «Τρέχει» ο διαγωνισμός για 49 λιμενοφύλακες προερχόμενους από το Εμπορικό Ναυτικό και τις Ειδικές Δυνάμεις και απομένει να προκηρυχθούν άλλες 200 θέσεις για αποφοίτους Λυκείου.

Πυροσβεστική: Μετά την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των τελευταίων 600 επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011 αναμένεται η διεξαγωγή νέων διαγωνισμών για πυρονόμους και πυροσβέστες. Στο Σώμα όπως αναφέρεται στο «Στρατηγικό Πρόγραμμα 2015-2020» θα ισχύσει η αναλογία 1 πρόσληψη για κάθε αποχώρηση. Μάλιστα, αναμένεται η υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων κατ’ επιταγήν του Ν. 4249/2014 για την αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ελληνική Αστυνομία: Με τον Ν. 4249/2014 έχουν συσταθεί 300 νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων και θέσεις ειδικών φρουρών (35 στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 30 στη ΣΤΑΣΥ), οι οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί.

 

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Δημόσια έσοδα

Νομικοί και οικονομολόγοι με εμπειρία και μεταπτυχιακή εκπαίδευση πρόκειται να προσληφθούν άμεσα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, τομέα στον οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος η νέα κυβέρνηση. Το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται ήδη την προκήρυξη 500 θέσεων.

Δικαιοσύνη

Ως άμεση ανάγκη θεωρείται η πρόσληψη 100 πτυχιούχων Πληροφορικής στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η πρόσληψη ειδικών εμπειρογνωμόνων στην Εισαγγελία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Τα δικαστήρια θα ενισχυθούν επίσης με τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολικής Δικαστικών Λειτουργών, η οποία θα προκηρύξει και νέο εισαγωγικό διαγωνισμό.

Αυτοδιοίκηση

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως στις Περιφέρειες υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού για να εργαστεί στην υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στους δήμους, επίσης, θα προσλαμβάνονται μόνο πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Δημόσια Υγεία

Οι δραματικές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό καθιστούν αναγκαία την άμεση κάλυψη θέσεων τουλάχιστον στα νοσοκομεία. Οι διαπιστωμένες ανάγκες αφορούν 3.000 θέσεις νοσηλευτικής, επισκεπτριών, μαιών, 300 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 200 διαφόρων ειδικοτήτων ψυχικής υγείας. Οσον αφορά το ιατρικό προσωπικό θα εξαρτηθεί από το αν θα διευθετηθεί το θέμα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

 

πηγή: Έθνος

Σχετικά άρθρα