Έτσι θα βρείτε ποιος σας καλεί με απόκρυψη

Τι πρέπει να κάνετε

Αν σας καλούν επίμονα στο τηλέφωνο και σας το κλείνουν υπάρχει τρόπος να ανακαλύψετε ποιος είναι.

Ζητάτε από την υπηρεσία παροχής επικοινωνίας που είστε χρήστης να μη δέχεστε κλήσεις με απόκρυψη (θα τους δείχνει ότι μιλάει όταν σας παίρνουν με απόκρυψη) ή να αιτηθείτε στον υπόχρεο πάροχο την εξουδετέρωση της απόκρυψης του καλούντος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό τον εντοπισμό ενοχλητικών ή κακόβουλων κλήσεων (ΦΕΚ B 1853 – 21.12.2006). Στην δεύτερη περίπτωση όποιος καλεί με απόκρυψη θα ακούει ένα ηχογραφημένο μήνυμα (πριν χτυπήσει καν το δικό σου τηλέφωνο) ότι η απόκρυψή του έχει εξουδετερωθεί!

Οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές Αρχές, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ημεροχρονολογία και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, από τους λοιπούς δε παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας τα «εξωτερικά στοιχεία» της επικοινωνίας (αριθμός κλήσεως, στοιχεία καλούντος – καλουμένου, ώρα κλήσης κ.λπ.) και ο πάροχος υποχρεούται να τα παραδίδει χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας Αρχής και ιδίως της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

 1. Κινητή τηλεφωνία

  Wind – Q Ενεργοποίηση: *254# (απενεργοποίηση: #254#).

  Vodafone Η ενεργοποίηση (και η απενεργοποίηση) γίνεται καλώντας την Εξ. Πελατών στο 13830.

  Cosmote Η ενεργοποίηση (και η απενεργοποίηση) γίνεται καλώντας την Εξ. Πελατών στο 13838.

  ————————————

  Σταθερή τηλεφωνία

  OTE
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της, είναι ο πελάτης να διαθέτει την Αναγνώριση Κλήσεων (CLIP). Αίτηση για τη ΧΡΕΩΣΙΜΗ αυτή υπηρεσία κάνετε καλώντας στο 13888 όπου θα σας δώσουν και το PIN που θα χρειαστείτε.
  Μηνιαία Χρεώση:
  0,615 € για PSTN,
  0,920 € για ISDN BRA
  14,76 € για ISDN PRA
  Για την ενεργοποίηση: *80*ΡΙΝ# (απενεργοποίηση: #80*ΡΙΝ#).

  ForthNet Ενεργοποίση: *90# (απενεργοποίηση: #90#).
  Να σημειωθεί πως η υπηρεσία ανήκει στο πακέτο επιπλέον ψηφιακών ευκολιών που όμως μέχρι και σήμερα παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση που η δωρεάν παροχή σταματήσει κάποια στιγμή δε θα είναι πλέον δωρεάν η χρήση της υπηρεσίας.

  HOL Ενεργοποίηση: *77# (απενεργοποίηση: #77#).

  Wind (Σταθερή) Ενεργοποίηση: *90# (απενεργοποίηση: #90#).

  ΟN-Vivodi Ενεργοποίηση: *90# (απενεργοποίηση: #90#).
  Να σημειωθεί πως η υπηρεσία ανήκει στο πακέτο επιπλέον ψηφιακών ευκολιών το οποίο έχει μηνιαία χρέωση 1,97 €. Για την ενεργοποίηση του πακέτου θα πρέπει να καλέσετε το 13801.

  CYTA Ενεργοποίηση: *77# (απενεργοποίηση: #77#).

Comments are closed.