Φόρος και στα ξενοδοχεία ημιδιαμονής!

Χαλάστρα σε παράνομα ζευγάρια που θα πρέπει στο εξής να δίνουν και ονοματεπώνυμο

Η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το φόρο διαμονής στα τουριστικά καταλύματα απειλεί να κάνει… χαλάστρα σε παράνομα ζευγάρια, καθώς όχι μόνο θα πληρώνουν φόρο αλλά θα πρέπει στο εξής να δίνουν και ονοματεπώνυμο.

Σε εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή δίνονται διευκρινίσεις για το φόρο που επιβάλλεται από 1.1.2018 σε τουριστικά καταλύματα.

Σε αυτές διευκρινίζεται ότι στα ξενοδοχεία ημιπαραμονής, εφόσον το δωμάτιο χρησιμοποιείται διαδοχικά, ο φόρος βαρύνει όλους τους επισκέπτες!

«Στην περίπτωση που από τις υπόχρεες επιχειρήσεις παρέχονται υπηρεσίες ημιδιαμονής επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής προς τον χρήστη (διαμένοντα) του καταλύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας ημέρας γίνεται χρήση του ίδιου δωματίου ή διαμερίσματος διαδοχικά από περισσότερους του ενός χρήστες, επιβάλλεται εις ολόκληρον ο φόρος διαμονής σε κάθε χρήστη (διαμένοντα)».

«Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παραμονής παρατείνεται για ορισμένες ώρες (late check out), η επιπλέον αυτή παραμονή δεν συνιστά υπηρεσία ημιδιαμονής και δεν επιβαρύνεται με φόρο διαμονής. Εφόσον, όμως, ο χρόνος παράτασης της παραμονής είναι τέτοιος που τελικά συνεπάγεται τη χρέωση μιας ακόμη ημερήσιας χρήσης του δωματίου, εξυπακούεται ότι αυτή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής».

Αυτό πάντως που ενδέχεται να φέρει σε δύσκολη θέση κάποιους διαμένοντες είναι ότι όχι μόνο θα δίνουν το φόρο αλλά θα δηλώνουν και το ονοματεπώνυμό τους!

«Το περιεχόμενο του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», όπως ορίζεται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β΄308), θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: ημερομηνία έκδοσης – επωνυμία – διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή» αναφέρει η εγκύκλιος Πιτσιλή.

Σχετικά άρθρα