Οι αριθμοί που δεν αντέχει ένας ψυχαναγκαστικός

Είναι ικανά να τους οδηγήσουν στην… τρέλα!

Αν είστε κι εσείς ψυχαναγκαστικός, τότε ξέρετε πως κάποια νούμερα είναι ικανά να σας οδηγήσουν στην… τρέλα!

Οι ψυχαναγκαστικοί άνθρωποι εμφανίζουν ειδικές προληπτικές συμπεριφορές (π.χ. προτίμηση σε μονούς ή ζυγούς αριθμούς- ένα ραντεβού στις τρεις αναβάλλεται για να γίνει στις τέσσερις που είναι ζυγός, αριθμός, άρα καλός και επομένως σηματοδοτεί καλή έκβαση της συνάντησης).

Τέτοια καθημερινά παραδείγματα είναι

-Το 19 (και 29 και 39 κοκ) στη φωνή της τηλεόρασης

-Το 0.99 και το 9.99 ευρώ στις διάφορες προσφορές

-Ο μονός αριθμός ψιλών στο πορτοφόλι

-Το άθροισμα των πινακίδων των αυτοκινήτων μέχρι να καταλήξουν σε μονό αριθμό

Σχετικά άρθρα