Η εφορία χαρίζει το 50% των χρεών μας!

Διαβάστε πως μπορείτε να απαλλαγείτε από το βάρος των οφειλών

Να ανοίξουν τα σεντούκια τους και να βρουν να δώσουν ό,τι περισσότερο μπορούν, από τουλάχιστον 201 ευρώ και πάνω, καλεί τα 4,1 εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου η κυβέρνηση. Σαν αντάλλαγμα, το υπουργείο Οικονομικών θα διαγράψει άλλα τόσα, από όσα δίνουν για να εξοφλήσουν!

Έτσι διευκρίνιζαν παράγοντες του υπουργείου οικονομικών ότι θα λειτουργήσει το κίνητρο «πρόωρης εξόφλησης»  που εξήγγειλε η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κυρία Νάντια Βαλαβάνη.

Για παράδειγμα, κάποιος που χρωστούσε έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 οφειλές  5.000 ευρώ από φόρους εισοδήματος, ΕΕΤΑ ή ΕΕΤΗΔΕ (όχι όμως από ΦΑΠ, ΦΠΑ ή παρακρατούμενους φόρους), θα μπορεί τον Μάρτιο, όταν «ανοίξει» η νέα ρύθμιση χρεών με τις 100 δόσεις, να πληρώσει πχ 250 ευρώ, οπότε θα του διαγραφούν και άλλα 250 ευρώ από τα χρέη του και έτσι τελικά θα βάλει σε ρύθμιση με 100 δόσεις τα υπόλοιπα 4.500 ευρώ.

Αυτομάτως τότε θα έχει και έκπτωση 30%-100% στις προσαυξήσεις (ανάλογα με το πόσες δόσεις θα επιλέξει) και θα πληρώσει το υπόλοιπο με μηνιαίες δόσεις που η κάθε μία τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 20 ευρώ το μήνα –εκτός αν χρωστάει σε δύο ή περισσότερες ΔΟΥ οπότε μπορεί η ελάχιστη δόση ανά ΔΟΥ να μειωθεί και στα 10 ευρώ κατ’έλάχιστον.

«Κούρεμα» χρέους

Με τον τρόπο αυτό όμως, προκύπτει ότι πολλοί φορολογούμενοι θα μπορούν να πληρώσουν έως το 50% της οφειλής εφάπαξ και να εξοφλήσουν ολόκληρη την οφειλή.  Στο ίδιο παράδειγμα της οφειλής ύψους 5.000 ευρώ, αν κάποιος πληρώσει 2500 ευρώ, θα έχει και διαγραφή χρέους  2.500 ευρώ!

Στο υπουργείο Οικονομικών ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να εισπράξουν τουλάχιστον 20 ευρώ από τα 3,65 εκατ. νοικοκυριά και τις 450.000 επιχειρήσεις που χρωστούν συνολικά 76 δισ. ευρώ στην εφορία. Θεωρητικά, αν σπεύσουν να ρυθμίσουν όλοι τις οφειλές που τους αναλογούν, δηλαδή και αυτές που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2014 και έως 31/12/2014, τότε θα μπορούσε να εισπράττει το δημόσιο τουλάχιστον 80 εκατομμύρια το μήνα, δηλαδή τουλάχιστον 720 εκατομμύρια στο τελευταίο 9μηνο του έτους, αφότου θα ξεκινήσει η ρύθμιση.

Θεωρούν όμως ότι πολλοί θα πληρώσουν πάνω από τα 200 ευρώ (το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσεως), οπότε τα έσοδα από την άνοιξη φέτος κιόλας θα είναι πολλαπλάσια.

Παραδείγματα

Συγκεκριμένα, για χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31-12-2013 (και εφόσον αφορούν κυρίως φόρους εισοδήματος και χαράτσι ακινήτων) οι φορολογούμενοι τρις επιλογές:

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος χρωστά συνολικά 7.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.000 ευρώ αφορούν αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ είναι προσαυξήσεις:

1.       Μπορεί να εξοφλήσει εφάπαξ όλο το ποσό, αν βρει και πληρώσει «μπροστά» τα μισά,  δηλαδή 3.500 ευρώ.

2.       Μπορεί να καταβάλλει προκαταβολικά τουλάχιστον 201 ευρώ, το δημόσιο θα του «κόψει» άλλα  τόσα από το χρέος, και το υπόλοιπο 6.000 (δηλαδή 6.600 μείον 600 που είναι το 30% στις προσαυξήσεις) θα τα εξοφλήσει σε 100 δόσεις, των 60 ευρώ η κάθε μία

3.       Μπορεί να βάλει απευθείας τη συνολική του οφειλή στις 100 δόσεις (ή σε λιγότερες σβήνοντας πολλαπλάσιο ύψος προσαυξήσεων ). Τότε θα γλιτώσει τουλάχιστον 600 ευρώ (30%  των προσαυξήσεων) και θα πληρώνει κάθε μήνα τουλάχιστον τα 64 ευρώ το μήνα.
Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις με τις 100 δόσεις

Η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων θα διαφέρει από την ισχύουσα, στα εξής σημεία:

1) Η σχεδιαζόμενη για την τροποποίηση του νομού 4305/2014 για ρύθμιση χρεών με εκατό  δόσεις κλίμακα είναι η παρακάτω, με τις ανάλογες εκπτώσεις στις προσαυξήσεις, τόκους και  πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής:

α) Εφάπαξ: απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.

ια) Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.

2. Μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις ακόμα και τα χρέη που βεβαιώθηκαν και έγιναν ληξιπρόθεσμα την περίοδο από τις 2 Οκτωβρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014. Στην ισχύουσα ρύθμιση υπάγονται αυτή τη στιγμή χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014. Γενικά, στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση εντάσσονται πλέον όλα τα χρέη προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν και έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

β) Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές Δ.Ο.Υ. η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε Δ.Ο.Υ. Με βάση την ισχύουσα ρύθμιση το ελάχιστο όριο των 50 ευρώ ισχύει ανά Δ.Ο.Υ., οπότε σε περίπτωση χρεών προς δύο Δ.Ο.Υ. η ελάχιστη μηνιαία δόση γίνεται 100 ευρώ (50 ευρώ Χ 2) και ο οφειλέτης δυσκολεύεται περισσότερο.

3) Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και σε όσους οφείλουν ποσά πάνω από 1.000.000 ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί εξαιρούνται αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.

4) Όσοι οφείλουν ποσά πάνω από 15.000 ευρώ θα μπορούν να τα ρυθμίσουν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, ενώ με το ισχύον τώρα καθεστώς δεν επιτρέπεται να τα ρυθμίσουν σε περισσότερες από 72 μηνιαίες δόσεις.

5) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα απαιτείται πλέον ως προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όλες οι προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). Από τη στιγμή όμως που θα υποβληθεί η αίτηση θα δίδεται ένα χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την εκπρόθεσμη υποβολή όσων δηλώσεων δεν υποβλήθηκαν μέχρι τότε.

6) Αυξάνονται οι εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων, ενώ αλλάζει και η κλίμακα των δόσεων και των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τα οφειλόμενα ποσά εξακολουθεί να ισχύει η πλήρης διαγραφή των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων (έκπτωση 100%). Από κει και πέρα για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 100 μηνιαίες δόσεις θα προβλέπεται έκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων αντί 20% που προβλέπεται τώρα. Επιπλέον, έκπτωση 90% επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων θα προβλέπεται πλέον για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις, αντί 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις που προβλέπει η ισχύουσα ρύθμιση.

7) Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους, ενώ σήμερα επιβαρύνονται με τόκους 4,56% ετησίως. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3% ετησίως.

8) Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί από αυτά εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.

9) Φορολογούμενοι που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα και να προχωρήσουν στην ρύθμιση εφόσον κρίνουν ότι είναι συμφέρουσα.

10) Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι το τέλος Μαϊου

Σε δεύτερη φάση θα θεσπισθούν ακόμη πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν πλήρη διαγραφή χρεών για όσους οφειλέτες έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία να πληρώσουν τις οφειλές τους λόγω απουσίας εισοδήματος. Οι οφειλέτες αυτοί θα παραπεμφθούν σε ειδικές επιτροπές εξωδικαστικού συμβιβασμού που θα δημιουργηθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι υποθέσεις τους θα εξεταστούν κι εφόσον επιβεβαιωθεί η οικονομική τους αδυναμία οι οφειλές τους θα διαγράφονται.

πηγή: protothema.gr

 

Σχετικά άρθρα