Η ετήσια έκθεση του ESM για την Ελλάδα

Τι αναφέρει

Το ύψος του ποσού που απομένει διαθέσιμο για την Ελλάδα από το τρίτο πρόγραμμα έως τον Αύγουστο του 2018 ανέρχεται στα 54,3 δισ. ευρώ, καθώς έχει αντλήσει ήδη 31,7 δισ. ευρώ, αναφέρει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για το 2016, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το ποσό αυτό θα μπορούσε να μειωθεί δεδομένου ότι η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών απαίτησε μικρότερα ποσά από αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά, αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας: «Εάν συμμετάσχει το ΔΝΤ και/ή η Ελλάδα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών που θα καθιστούν δυνατή την επιστροφή της σε χρηματοδότηση από τις αγορές πριν από το 2018, το τελικό ποσό μπορεί να είναι μικρότερο».

Παρά τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα του προγράμματος, «η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα αποσταθεροποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με ένα υψηλό φορολογικό βάρος και έναν εγχώριο τραπεζικό τομέα επιβαρυμένο με υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνολική κατάσταση εμποδίζει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα», σημειώνει η έκθεση.

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν το 2016 στη φορολογία εισοδήματος και το συνταξιοδοτικό σύστημα ήταν σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση, «αλλά ο συγκερασμός της αναγκαίας μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής σταθερότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες, όπως τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας:

«Εξίσου, ο τραπεζικός τομέας πρέπει να μειώσει σημαντικά το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα βοηθήσει να ξεμπλοκάρει ο τραπεζικός δανεισμός και θα στηρίξει τις επενδύσεις, καθώς και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις και να εκσυγχρονίσει τη διάρθρωση διακυβέρνησης των τραπεζών».

«Παρά τις ορατές ενδείξεις ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή του προγράμματος και κάθε νέα πολιτική αβεβαιότητα ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης των επιτευγμάτων του προγράμματος και άσκησης σημαντικής πίεσης στην οικονομία. Η ελληνική κυβέρνηση – σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της στο πρόγραμμα – καλείται να αντιμετωπίσει τις εναπομένουσες ανεπάρκειες σχολαστικά και να θέσει τις αναγκαίες βάσεις για μία επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος», σημειώνει η έκθεση του ESM.

Σχετικά άρθρα