11.7 C
Thessaloniki
Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: 500.000 ευρώ κοστίζει η άδεια (videos)

Πώς θα γίνεται η εγγραφή των φοιτητών και τι θα ισχύσει για το διδακτικό προσωπικό.

Το περίγραμμα των κανόνων ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων έδωσε χτες στη δημοσιότητα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, το υπουργείο Παιδείας (και όχι ολόκληρο το σχέδιο νόμου).

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναφέρονται στο νομοσχέδιο ως «Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», δηλαδή θα είναι Νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό στόχο την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΝΠΠΕ συνδέεται απευθείας με το μητρικό του ίδρυμα και αποτελεί παράρτημα του στην Ελλάδα. Το Μητρικό Ίδρυμα μπορεί να είναι Κρατικό ή μη ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί σε χώρα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας.

 

Η μοναδική σύνδεση με τις Πανελλήνιες

Όσον αφορά στην εγγραφή των φοιτητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα γίνεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν «πιάσει» την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του πεδίου τους κατά τις πανελλαδικές και αυτή θα είναι η μοναδική σύνδεση στο σύστημα πρόσβασης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ΑΕΙ. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός ο όρος πρόσβασης θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο ΕΒΕ των επιστημονικών πεδίων πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι αυτό θα γίνεται για λόγους ισονομίας στην εισαγωγή ανάμεσα σε δημόσια και μη κρατικά ΑΕΙ. Η ισονομία όμως ασφαλώς και δεν εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο, διότι για να εισαχθεί για παράδειγμα κάποιος σε υψηλόβαθμο τμήμα δημόσιου πανεπιστήμιου (Νομικές, Ιατρικές, Πολυτεχνικές κ.α) θα πρέπει να έχει άριστους βαθμούς (18 έως 20), ενώ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπορεί να μπει ακόμη και με βαθμούς κάτω της βάσης. Γενικότερα η εγγραφή στα μη κρατικά πανεπιστήμια εκτός από την ΕΒΕ θα καθορίζεται από τα ίδια τα ιδρύματα χωρίς καμία παρέμβαση από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας. Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν οι κάτοχοι ελληνικού απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και ΕΒΕ. Οι κάτοχοι International Baccalaureate ή αντίστοιχου τίτλου. Οι κάτοχοι ισότιμου απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μητρικό ίδρυμα να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται, καθώς και από το ΔΟΑΤΑΠ. Η συμμετοχή του μητρικού ιδρύματος ορίζεται είτε με απευθείας συμμετοχή του επί του κεφαλαίου ίδρυσης, είτε μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μέσω συμφωνιών ακαδημαϊκής συνεργασίας που θεμελιώνουν τη σχέση εποπτείας του μητρικού ιδρύματος επί του παραρτήματός του. Οι τίτλοι σπουδών σφραγίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και αποκτούν χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, προσδίδοντας διφυή χαρακτήρα στα ΝΠΠΕ. Δεν απαιτείται αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΝΠΠΕ κρατών μελών και τρίτων χωρών, απαιτείται:

Διαβίβαση φακέλου στον ΕΟΠΠΕΠ για χορήγηση γνώμης όσον αφορά τις κτηριολογικές προϋποθέσεις εντός της ίδιας προθεσμίας. Διαβίβαση φακέλου στην ΕΘΑΑΕ για έγκριση ή μη εντός 120 ημερών (με δυνατότητα παράτασης υπό προϋποθέσεις).

Υποβολή αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας με κατάθεση πλήρους φακέλου.

 

Το Υπουργείο μετά τη λήψη έγκρισης και γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και ΕΟΠΠΕΠ, αντίστοιχα, και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΝΠΠΕ. Έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Το κόστος για τις άδειες

Ορίζονται εγγυητικές επιστολές και παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Απαιτείται εγγυητική επιστολή ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) ευρώ για κάθε σχολή (ελάχιστο 3 σχολές). Προβλέπεται κλιμακούμενο παράβολο για νομική οντότητα για περισσότερες από τρεις σχολές. Για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παράβολο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000).

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: Ένα αυτοτελές κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα αποκλειστικής χρήσης. Μπορεί να διαθέτει και δευτερογενή κτίρια μόνο στα όρια του ίδιου νομού. Σύγχρονη βιβλιοθήκη. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Εργαστήρια ανάλογα με τις ειδικότητες που παρέχονται.

 

Τα προσόντα των καθηγητών

Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε ποσοστό τουλάχιστον 80% επί του συνόλου, σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και να κατέχουν τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας στο μητρικό ίδρυμα. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού είναι εγκεκριμένα από το μητρικό ίδρυμα. Σε κάθε παράρτημα μπορεί να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε παραρτήματος, προσλαμβάνεται ικανοποιητικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων σε κατάλληλη διοικητική δομή.

πηγή: ethnos.gr

Πρόσφατα

Σχετικά άρθρα