Εισαγγελέας στα σχολεία του Βόλου!

Ποιοι οι λόγοι της προκαταρκτικής εξέτασης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το κάπνισμα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα, τόσο σε κλειστούς όσο και σε «ανοικτούς εξωτερικούς χώρους

Μάστιγα σε σχολεία του Βόλου φέρεται να έχει γίνει το κάπνισμα, γεγονός που οδήγησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών, να παραγγείλει σύμφωνα με τη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Θα διερευνηθεί συγκεκριμένα αν παραβιάζεται ο σχετικός νόμος (του 2017) περί προστασίας της υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκαταρκτική αφορά ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο του Βόλου, όπου φέρεται να μην τηρούνται οι όροι της σχετικής νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, σύμφωνα με το e-thessalia.gr, θα διερευνηθεί αν τηρείται ο νόμος, τόσο από την πλευρά των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς και το αν παρεισφρύουν στα σχολεία εξωσχολικοί, οι οποίοι επίσης επιδίδονται στο κάπνισμα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το κάπνισμα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα, τόσο σε κλειστούς όσο και σε «ανοικτούς εξωτερικούς χώρους των ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης».

Ο διευθυντής του σχολείου, ως το άτομο που έχει την ευθύνη στον χώρο (απαγόρευσης του καπνίσματος) θεωρείται -σε περίπτωση παράβασης- υπεύθυνος, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος στον χώρο αυτό. Σύμφωνα με τον Νόμο, ικανοποιητική απόδειξη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποτροπή του καπνίσματος, θεωρούνται τα ακόλουθα:

Άμεση ειδοποίηση από το υπεύθυνο άτομο ή από εκπρόσωπό του, των διωκτικών αρχών, σε περίπτωση παράβασης.
Τοποθέτηση πινακίδας σε περίοπτη θέση στον χώρο αυτό, στην οποία θα αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα ότι απαγορεύεται το κάπνισμα.
Συνεργασία με εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για την εφαρμογή της νομοθεσίας (αστυνομία, υγειονομικό λειτουργό του Υπουργείου Υγείας ή του Δήμου). Σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση και ο Διευθυντής δεν έχει αποδείξει ότι έλαβε όλα τα πιο πάνω μέτρα, τότε υπόκειται στις πρόνοιες του νόμου και θεωρείται ένοχο αδικήματος. Επιπλέον απορρέουν τα ακόλουθα για τον Διευθυντή:
Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του προσωπικού του σχολείου και των γονέων/κηδεμόνων για την απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο, σε όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους.
Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης του καπνίσματος στο σχολείο. Εάν δεν υπάρχει, μπορεί να εκτυπωθεί η επισυναπτόμενη. Μεταλλικές πινακίδες σε όλα τα σχολεία.
Σε περίπτωση παράβασης, πέραν της άμεσης ειδοποίησης των διωκτικών αρχών, θα πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς και η αντίστοιχη Διεύθυνση. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, η Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, δύναται να προωθήσει τα πειθαρχικά μέτρα που προνοούνται από την αρμόδια αρχή.

Σχετικά άρθρα