Εισφορές και στις αποδείξεις δαπάνης!

Έξτρα δαπάνες για τους πολλούς επαγγελματίες

Εισφορές ύψους 26,95% προς τον ΕΦΚΑ, για κύρια ασφάλιση και υγεία, υποχρεούνται να καταβάλλουν από το νέο έτος επαγγελματίες που λαμβάνουν αμοιβή με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης).

Οι εισφορές αυτές θα προστεθούν στον φόρο ύψους 20% με τον οποίο επιβαρύνονται ήδη οι επαγγελματίες, με αποτέλεσμα το κράτος να εισπράττει -με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο- το 47% της αμοιβής τους.

Σύμφωνα με διάταξη νόμου που καταρτίζει το υπουργείο Εργασίας, σε όλες τις αμοιβές με απόδειξη δαπάνης θα καταβάλλεται εισφορά 20% υπέρ ΕΦΚΑ και 6,95% υπέρ ΕΟΠΥΥ (η οποία εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ).

Μάλιστα οι εισφορές του 26,95% θα παρακρατούνται από τους ίδιους του εργαζόμενους και δεν θα επιβαρύνουν τον εργοδότη. Δηλαδή θα αφαιρούνται από την αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τον τίτλο κτήσης, θα κατατίθενται όμως στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη.

Όπως αναφέρουν στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης, οι εισφορές που θα επιβαρύνουν τους τίτλους κτήσης θα είναι ανάλογες με εκείνες που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (δηλαδή 20% για κύρια σύνταξη και 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).

Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση που τελικά το «χαράτσι» επιβληθεί από το νέο έτος, τότε οι αποδείξεις δαπάνης που θα εκδοθούν τη φετινή χρονιά, αλλά και όλες που εκδόθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, θα αποφύγουν την επιβολή των νέων ασφαλιστικών εισφορών.

Η αμοιβή με απόδειξη δαπάνης υπήρξε ένα θολό πεδίο επαγγελματικής δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα η ΕΛΣΤΑΤ που απασχολεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εργαζόμενους για τη συλλογή στατιστικού υλικού, καλύπτουν πάγιες ανάγκες αλλά από την υπηρεσία τους θεωρούνται ιδιώτες συνεργάτες.

Μέχρι πρόσφατα λοιπόν δεν είχαν πληρωθεί τα δεδουλευμένα του 2017 και εργάζονταν ανασφάλιστοι, διότι η υπηρεσία τους υποστήριζε ότι πληρώνονταν με αποδείξεις δαπανών και άρα οι ίδιοι πρέπει (εξ ολοκλήρου) να επιβαρύνονται με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Πηγή: insider.gr

Σχετικά άρθρα