Κατέβηκαν οι μπάρες στη Νυμφαία για τους Βούλγαρους τουρίστες

Έκτακτη σύσκεψη στη Θράκη

Κλειστή έως τις 15 Ιουλίου θα παραμείνει η είσοδος από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας Κομοτηνής. Η απόφαση δεν αφορά τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι μπορούν να ταξιδέψουν στη Βουλγαρία (για αγορές ή τουρισμό) και να επιστρέψουν κανονικά στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η διέλευση Βούλγαρων τουριστών συνεχίζεται κανονικά από τον Προμαχώνα Σερρών, όπου δημιουργούνται τεράστιες ουρές

Με δεδομένο ότι το τουριστικό κλείσιμο της Νυμφαίας επηρεάζει αρνητικά όλους του Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το μεσημέρι της Δευτέρας μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζουν εκτάκτως οι Δήμαρχοι της ΑΜΘ με θέμα την κατάσταση που διαμορφώνεται στους συνοριακούς σταθμούς. «Ενώνουμε όλοι οι δήμαρχοι της Περιφέρειας τις δυνάμεις μας για ανοιχτά σύνορα» είναι το μήνυμα του Δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη.

Η απόφαση απαγόρευσης

Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070/03.7.2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2733/03.07.2020, που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41015/30.6.2020 ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» (Β ́ 2660), τίθεται σε ισχύ ο «προσωρινός (ως τις 15/7/2020) περιορισμός εν όλω των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη Βουλγαρία, με την εξαίρεση του συνοριακού σημείου ελέγχου του Προμαχώνα».

Διευκρινίζεται πως από την απαγόρευση εξαιρούνται:

«α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,

β) η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

γ) η είσοδος προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα».

Σχετικά άρθρα