Και επισήμως το ΕΣΡ αρμόδιο για τις άδειες

Τι αναφέρει η απόφαση

Αμετάκλητα έκλεισε το κεφάλαιο με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις τηλεοπτικές άδειες με τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας την Παρασκευή, με την οποία κρίθηκε σε ουσιώδη θέματα αντισυνταγματικός ο σχετικός νόμος και ακυρώθηκαν πλήρως τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη πριν από λίγους μήνες.

Μετά τη δημοσιοποίηση –και επισήμως– της αποφάσεως του ΣτΕ από τον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου κ. Νίκο Σακελλαρίου και τη γνωστοποίηση του σκεπτικού των δικαστών που τη διαμόρφωσαν κατά πλειοψηφία –14 υπέρ της αντισυνταγματικότητας και 11 κατά– δημιουργείται πλέον νέο τοπίο, καθώς το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο στο μεταξύ έχει συγκροτηθεί, αναλαμβάνει πλήρως τις αρμοδιότητές του.

Ουδεμία αμφισβήτηση

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διαμόρφωσε τις εξελίξεις με καθοριστικό τρόπο, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της συνταγματικής επιταγής, άρθρο 15 του Συντάγματος, για το ότι μόνον το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την αδειοδότηση των καναλιών και βέβαια όχι ο υπουργός, όπως προέβλεψε ο νόμος που κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Ωστόσο η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου δεν περιορίζεται μόνον στην αναγνώριση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΣτΕ να χορηγεί άδειες στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αναφέρεται και στην αρμοδιότητά του να συμπράττει με άλλες αρχές για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, αποδίδοντας στο ΕΣΡ διττό ρόλο και ευρύτατες εξουσίες.

Με άλλα λόγια, αναγνωρίζει στο ΕΣΡ την αρμοδιότητα να έχει λόγο και για τον αριθμό των αδειών αλλά και για άλλα θέματα όπως το τίμημα κ.λπ.

Παράλληλα, η απόφαση για την οποία τόσες αντιδράσεις είχαν προκληθεί, ανοίγει τον δρόμο στους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών δικτύων που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία τώρα πλέον έχει ακυρωθεί πλήρως, να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους από το κράτος και ενδεχομένως, αν θελήσουν, να αξιώσουν και αποζημιώσεις.

Το σκεπτικό της αποφάσεως του ανωτάτου δικαστηρίου που αριθμεί πάνω από 50 σελίδες, αναγνωρίζει έννομο συμφέρον στους τηλεοπτικούς σταθμούς που ζήτησαν –και πέτυχαν– την ακύρωση του νόμου, αλλά παράλληλα αποδοκιμάζει το καθεστώς της λειτουργίας τους που βασίζεται σε προσωρινές άδειες οι οποίες έχουν λήξει ήδη από το τέλος του 2015, ενώ θεωρεί πως μετά και την κατάπτωση του νόμου της κυβέρνησης από το ΣτΕ υπάρχει νομοθετικό κενό.

Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των δικαστών, διότι υπάρχει μειοψηφία με αντίθετη άποψη, στηλιτεύει ως αντισυνταγματική τη ρύθμιση που έδωσε την αρμοδιότητα αδειοδότησης των καναλιών στον υπουργό Επικρατείας, με το επιχείρημα ότι δεν είχε συγκροτηθεί εγκαίρως το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Σχετικά άρθρα