Κύπρος: Αποσύρονται χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ

Καλεί τις επιχειρήσεις όπως καταθέτουν στις τράπεζες αυτά τα χαρτονομίσματα

Χαμηλή είναι η ποιότητα των χαρτονομισμάτων των €5 και €10 που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό παρατήρησε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και καλεί τις επιχειρήσεις όπως καταθέτουν στις τράπεζες αυτά τα χαρτονομίσματα ώστε να αποσύρονται από την αγορά.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έχει παρατηρηθεί (σ.σ. όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης) ότι η ποιότητα των τραπεζογραμματίων ονομαστικής αξίας €5 και €10 σε κυκλοφορία δεν είναι ικανοποιητική. «Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός άτι τα τραπεζογραμμάτια των εν λόγω αξιών δεν κατατίθενται στα πιστωτικά ιδρύματα επειδή λόγω της μικρής αξίας τους κρατούνται στα ταμεία ως ρέστα και, κατά συνέπεια, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας ώστε τα ακατάλληλα για κυκλοφορία να αποσύρονται έγκαιρα από την κυκλοφορία», δημοσιεύει ο ”Φιλελεύθερος”.

Στα πλαίσια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ12010!14), η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου οφείλει να διασφαλίζει την καλή ποιότητα και την αυθεντικότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της αξιοπιστίας του νομίσματος και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο νόμισμα.

Έτσι, αναφέρεται ότι για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της καλής ποιότητας τραπεζογραμματίων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία, όλα τα τραπεζογραμμάτια που κατατίθενται στα πιστωτικά ιδρύματα τυγχάνουν ελέγχου και τα τραπεζογραμμάτια, των οποίων η ποιότητα κρίνεται ως μη ικανοποιητική, δεν επανατίθενται σε κυκλοφορία, αλλά καταστρέφονται από την Κεντρική Τράπεζα.

Σχετικά άρθρα