Μαθηματικοί βρήκαν λύση έπειτα από 100 χρόνια!

Λύθηκε το πρόβλημα του αριθμού «3»

Μετά από σχεδόν 100 χρόνια μαθηματικοί βρήκαν τη λύση σ’ ένα ακόμη πρόβλημα που αφορούσε στον αριθμό 3.

O Andrew Booker από το Πανεπιστήμιο του Bristol και ο Andrew Sutherland από το Massachusetts Institute of Technology, βρήκαν μία μεγάλη λύση στο μαθηματικό πρόβλημα που είναι γνωστό ως γινόμενο των τριών κύβων.

Το πρόβλημα έγκειται στο κατά πόσο ένας ακέραιος αριθμός μπορεί να αντιπροσωπευθεί ως το σύνολο τριών αριθμών εις τον κύβο. Υπήρχαν ήδη δύο λύσεις για τον αριθμό 3. Και οι δύο περιλάμβαναν μικρούς αριθμούς: 1^3 + 1^3 + 1^3 και 4^3 + 4^3 + (-5)^3. Έψαχναν όμως για δεκαετίες και μία τρίτη λύση, την οποία τελικά βρήκαν οι δύο μαθηματικοί και είναι: 569936821221962380720^3 + (-569936821113563493509)^3 + (-472715493453327032)^3 = 3.

Τη λύση τη βρήκαν δουλεύοντας σε συνεργασία με την εταιρεία λογισμικών, την Charity Engine. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Booker: «Όταν ένας αριθμός μπορεί να εκφραστεί ως το σύνολο τριών κύβων, υπάρχουν άπειρες δυνατές λύσεις, οπότε θα υπάρχουν και άπειρες λύσεις για τον αριθμό 3 και εμείς μόλις βρήκαμε την τρίτη».

«Εμείς πιστεύουμε ότι εάν μπορέσεις να επεξεργαστεί κανείς τεράστιες ποσότητες λύσεων , κάτι που φυσικά είναι αδύνατο, επειδή δεν μπορείς να έχεις τόσους πολλούς αριθμούς τόσο γρήγορα, αλλά εάν μπορούσες, υπάρχει μια γενική τάση σ’ αυτές: ότι τα μεγέθη των ψηφίων μεγαλώνουν τελείως γραμμικά και αντίστοιχα με τον αριθμό των λύσεων που βρίσκεις. Αποδείξαμε ότι αυτός ο ρυθμός αύξησης είναι εξαιρετικά μικρός για τον αριθμό 3, μόλις 114. Μ’ άλλα λόγια, αριθμοί με αργό ρυθμό αύξησης έχουν λιγότερες λύσεις με μικρότερο αριθμό ψηφίων», πρόσθεσε ο σπουδαίος αυτός μαθηματικός.

Σχετικά άρθρα