«Μεσαίωνας» με τα εμβόλια!

Οι μισοί Ευρωπαίοι δεν τα εμπιστεύονται!

Στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι κάπως µπερδεµένα, καθώς το 79% θεωρεί ασφαλή τα εµβόλια, όµως µόλις το 10% δείχνει µεγάλη εµπιστοσύνη στην επιστήµη
Απογοητευτικά και άκρως επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία στην Ευρώπη είναι τα αποτελέσµατα της µεγαλύτερης µέχρι τώρα έρευνας για το θέµα των εµβολίων και της εµπιστοσύνης σε αυτά.

Σύµφωνα µε την παγκόσµια έρευνα Global Monitor 2019 του Wellcome Trust, στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι από 140 χώρες (συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας), το ποσοστό των πολιτών των χωρών της Δυτικής Ευρώπης που θεωρεί ότι τα εµβόλια είναι απολύτως ασφαλή ανέρχεται µόλις σε 59%, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη το ποσοστό είναι 50%.

Χαµηλό ποσοστό
Σε διεθνές επίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 79%, ποσοστό που αν µεταφραστεί σε µη εµβολιασµό για άκρως µεταδοτικές ασθένειες είναι επίσης χαµηλό. Εδώ σηµειώνεται πάντως ότι το 84% των συµµετεχόντων αναγνωρίζει ότι τα εµβόλια είναι αποτελεσµατικά και παράλληλα το 92% δηλώνει ότι έχει εµβολιάσει το παιδί ή τα παιδιά του. Σύµφωνα µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας του Wellcome Trust, η καχυποψία απέναντι στα εµβόλια και στην ασφάλειά τους είναι υψηλότερη στις χώρες που αντίστοιχα δεν εµπιστεύονται τους ιατρούς, τις νοσοκόµες και τους επιστήµονες εν γένει, ενώ υπάρχει και αναλογία µε τα επίπεδα καχυποψίας των πολιτών απέναντι στους θεσµούς και στην κυβέρνηση.

Εδώ σηµειώνεται ότι το 73% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως εµπιστεύονται τους γιατρούς ή το νοσηλευτικό προσωπικό περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο (µέλος οικογένειας, φίλο, θρησκευτικό ηγέτη, διάσηµο κ.ά.). Στη Δυτική Ευρώπη ωστόσο παρουσιάζεται µια ιδιαιτερότητα καθώς, παρότι το 86% δήλωσε ότι εµπιστεύεται τους γιατρούς και νοσηλευτές, πάνω από το ένα πέµπτο του πληθυσµού δεν θεωρεί ασφαλή τα εµβόλια. Από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης η Γαλλία ξεχωρίζει, καθώς εκεί εντοπίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έλλειψης εµπιστοσύνης στα εµβόλια (33%), ενώ το 10% δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως τα εµβόλια είναι σηµαντικά για τα παιδιά τους. Οσον αφορά στη σχέση τους µε την επιστήµη εν γένει, σε διεθνές επίπεδο το 18% δήλωσε ότι εµπιστεύεται πολύ τους επιστήµονες, το 54% ότι τους εµπιστεύεται απλά και το 14% ότι τους εµπιστεύεται, αλλά… λίγο.

Στο ίδιο πνεύµα περισσότεροι από τους µισούς (περίπου το 57%) ανέφεραν ότι γνωρίζουν ελάχιστα έως καθόλου για την επιστήµη, ενώ το 62% θα ήθελε να µάθει περισσότερα. Οι άνδρες διεθνώς υποστηρίζουν ότι καταλαβαίνουν καλύτερα την επιστήµη (49%) από ό,τι οι γυναίκες (38%).

Στην Ελλάδα επίσης τα πράγµατα είναι κάπως µπερδεµένα, αφού µπορεί το 79% των ερωτηθέντων να απάντησε ότι θεωρεί ασφαλή τα εµβόλια, όµως µόλις το 10% δείχνει µεγάλη εµπιστοσύνη στην επιστήµη! Επίσης σηµαντικό είναι ότι το 66% των Ελλήνων που απάντησε στην έρευνα (δείγµα περίπου 1.000 ατόµων) υποστήριξε ότι η επιστήµη διαφωνεί µε τη θρησκεία του και ότι στα θέµατα που υπάρχει διαφορά το 30% περίπου επιλέγει τον δρόµο της θρησκείας.

Σε διεθνές επίπεδο σηµειώνεται πως οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 55% απάντησαν πως σε περίπτωση σύγκρουσης απόψεων επιστήµηςθρησκείας, συµφωνούν µε τις θρησκευτικές διδασκαλίες και µόνο το 29% συµφωνεί µε την επιστήµη. Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο του Wellcome Trust (το οποίο πραγµατοποίησε την έρευνα σε συνεργασία µε το ινστιτούτο Gallup), Ιµράν Καν: «Αυτή η πρώτη στο είδος της παγκόσµια έρευνα καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι απόψεις των ανθρώπων σε σχέση µε την επιστήµη επηρεάζονται βαθύτατα από την κουλτούρα, το κοινωνικό πλαίσιο και το υπόβαθρο του καθενός. Πρέπει να δείξουµε µεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτές τις συνδέσεις εάν θέλουµε όλοι να ωφελούνται από την επιστήµη».

Σύµφωνα µε τον κ. Καν: «Υπάρχουν ολοένα και µεγαλύτεροι πληθυσµοί, ολόκληρες χώρες του πλανήτη, που η εµπιστοσύνη στα εµβόλια πέφτει και ο εµβολιασµός µειώνεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία».

Σχετικά άρθρα