Μειώνεται η θητεία

… για αντιρρησίες και ανυπότακτους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’ 111 / 08.06.2016) η τροπολογία στο Νόμο 4396 (σελ. 6782), με τίτλο «Χρόνος φοίτησης στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών», όπου προβλέπεται τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), η οποία άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ κατά το έτος αυτό.

Παράλληλα, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4361/2016, υλοποιείται η μείωση της υποχρεωτικής θητείας για κατοχύρωση της δυνατότητας εξαγοράς του υπολοίπου θητείας, όσων είναι άνω των 35 ετών.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται η μείωση της υποχρεωτικής θητείας από 45 σε 20 μέρες (ένοπλη θητεία) και από τρεις μήνες σε 40 ημέρες (εναλλακτική θητεία).

Πρόκειται, κατά βάση, για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αντιρρησιών συνείδησης ή όσων καλούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους σε ηλικίες κυρίως άνω των 35 ετών -και οι οποίοι συνήθως έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξαγοράσουν τη θητεία.

Σχετικά άρθρα