«Μνημόνιο»-κόλαφος για τους οφειλέτες

Του δημοσίου αλλά και των τραπεζών

Σφίγγει ο κλοιός των κατασχέσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου, αλλά και για την απόδοση του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, σύμφωνα με το το κείμενο του μνημονίου πάνω στο οποίο διαπραγματεύονται οι επικεφαλής των θεσμών και η κυβέρνηση, ώστε να κλείσει η συμφωνία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο, οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης, τη σύντμηση του χρόνου απόδοσης του ΦΠΑ και την εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής.

– την επανεξέταση και τον περιορισμό των φορολογικών απαλλαγών για την ναυτιλία

– τη χρονική επέκταση της εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας

– την επανεξέταση του φορολογικού καθεστώτος για τις σχήματα συλλογικών επενδύσεων (collective investments vehicles)

– τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για την διενέργεια ευκολότερων και ταχύτερων κατασχέσεων και πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του δημοσίου

– τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης με αυτονομία στους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της

– μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, αναμένεται κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας με στόχο να εξαλείψει τα υφιστάμενα κενά και να μειώσει το χρόνο είσπραξης από το Δημόσιο. Στόχο έχει επίσης να εκσυγχρονίσει το φορολογικό πλαίσιο των επιχειρήσεων σε σχέση με συγχωνεύσεις καθώς και διασυνοριακές συναλλαγές και transfer pricing.

Παράλληλα, στοχεύει να συγκροτήσει ένα φορολογικό πλαίσιο με στόχο τον έλεγχο των επενδυτικών σχημάτων και των μετόχων πάντα σε σχέση με την τεχνογνωσία της ΕΕ.

Όσον αφορά το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, οι Αρχές θα πρέπει να παράσχουν λεπτομερείς προτάσεις που θα ευθυγραμμίσουν την φορολογητέα ύλη με τις τιμές αγοράς. Η μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας του φόρου θα εξασφαλιστεί  από τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις των ιδιοκτησιών που έχουν οι ιδιώτες ώστε να περιοριστούν όσοι φοροδιαφεύγουν.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να κινηθεί άμεσα κατά των οφειλετών που δεν πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους έγκαιρα και να μην τους δώσει νέο χρόνο πίστωσης ή απαλλαγές ή ρυθμίσεις ή να επιμηκύνει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Αυτές οι προσπάθειες, στόχο έχουν να μειώσουν τις αποκλίσεις που καταγράφονται στη συλλογή των φορολογικών εσόδων και να εξασφαλίσουν καλύτερα αποτελέσματα.

Σαν πρώτες κινήσεις οι Αρχές θα πρέπει να φτιάξουν νομοθετικό πλαίσιο που θα προχωρήσει σε μια αυτόνομη και ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσόδων με συγκεκριμένες σχέσεις με τον υπουργό Οικονομικών και τις άλλες κυβερνητικές οντότητες και η οποία θα αναφέρεται στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Η πλήρως αυτονομημένη υπηρεσία θα ξεκινήσει την λειτουργία της από 1η Ιανουαρίου του 2017.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και μειώνεται η χρήση των μετρητών.

Όσον αφορά επίσης τις διαδικασίες εξορθολογισμού εποπτείας του ΦΠΑ θα υπάρξουν τα μέτρα ελέγχου της φοροδιαφυγής μέσω της μεθόδου «καρουζέλ». Πρόκειται για τεχνική μέθοδο που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες οικονομίες για την διασταύρωση της απόδοσης μεταξύ των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Σχετικά με τη φοροδιαφυγή, οι Αρχές θα ζητούν από χώρες μέλη της ΕΕ στοιχεία σε σχέση με την περιουσία και τις αγορές και επενδύσεις των Ελλήνων πολιτών καθώς και την διευκόλυνση για την αποτελεσματική διερεύνηση των δεδομένων. Επίσης προτείνουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι η συλλογή των φόρων από τα έσοδα που αποκρύπτονται από εταιρείες off shore.

Σε σχέση με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, οι Αρχές θα θεσπίσουν διαδικασία ενδελεχούς έρευνας πάνω στα οικονομικά στοιχεία για να μπορούν να αποσαφηνίσουν ποιοι από αυτούς μπορούν να πληρώσουν και τι. Επίσης, θα υπάρξει τεχνογνωσία από εταιρεία που θα βοηθήσει το Τμήμα μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου σε συνεργασία με το ΚΕΑΟ που αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση σε στοιχεία για την εισπραξιμότητα από τους μεγαλοοφειλέτες.
Τι προβλέπουν για τα «κόκκινα δάνεια»

Από τα κόκκινα δάνεια εξαιρούνται μόνο αυτά που αφορούν την α’ κατοικία για ευάλωτες ομάδες. Η κυβέρνηση θα συστήσει συμβουλευτική επιτροπή που θα επιταχύνει τη λειτουργικότητα του πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις των εταιρειών διαχείρισης.

Η ΤτΕ σε συνεργασία με τον SSM θα εποπτεύει την υλοποίηση των πολιτικών για την μείωση των «κόκκινων δανείων».

Οι τράπεζες θα δίνουν αναφορά για τις επιδόσεις τους ανά τρίμηνο. Από το Οκτώβριο του 2016 η ΤτΕ θα δημοσιοποιεί σε τριμηνιαία βάση τη συνολική αναφορά των επιδόσεων αυτών.

πηγή: newmoney.gr

Σχετικά άρθρα