Νέα αποκάλυψη για το Noor 1!

Η ανακρίτρια ήθελε κοριό στον μάρτυρα, αλλά απέρριψαν το αίτημα της!

Η «Δίκη στο Open» αποκάλυψε μια ακόμη άγνωστη και πολύ σοβαρή πτυχή της υπόθεσης του μάρτυρα του Noor One.

Πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά που εγείρει μεγάλα ερωτηματικά.

Το δικαστικό συμβούλιο αρνήθηκε περιέργως να φωτίσει την υπόθεση του μάρτυρα, ο οποίος για περισσότερα από δύο χρόνια προσπαθούσε να δώσει στη Δικαιοσύνη στοιχεία για το ναρκοπλοίο.

Οσο κι αν φαίνεται απίστευτο, στο αίτημα άρσης τηλεφωνικού απορρήτου του (μέχρι τότε) άγνωστου μάρτυρα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, με βούλευμά του, αποφάνθηκε αρνητικά!

Το απολύτως αιτιολογημένο αίτημα υπέβαλε η ανακρίτρια Πειραιά Καλλιόπη Μάντακα, η οποία χειριζόταν τη σχετική υπόθεση.

Ιδού απόσπασμα του σχετικού βουλεύματος του Συμβουλιου Πλημμελειοδικών Πειραιά:
Η αιτούμενη άρση τηλεφωνικού απορρήτου κρίνεται ότι, δεν θα συμβάλλει ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και η κύρια ανάκριση, που διενεργείται, δεν θα καταστεί δυσχερής, χωρίς αυτήν.Ουδέν κρίσιμο στοιχείο θα συνεισφέρει στο ανακριτικό έργο.

Δοθέντος μάλιστα ότι, το συγκεκριμένο πρόσωπο, που τηλεφώνησε στην παραπάνω ανακρίτρια δεν είχε εισέτι καταθέσει, ώστε να διαπιστωθεί ότι, σχετίζεται με την υπόθεση και σε ποιό βαθμό, η άρση απορρήτου ουδόλως θα συμβάλλει στην ανακάλυψη της αλήθειας, διότι ακόμη και εάν διαπιστώνονταν τα στοιχεία του κατόχου του τηλεφωνικού αριθμού, αυτό ουδόλως θα συνέβαλλε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σχετικά άρθρα