Νέα λειτουργία στο facebook!

Αφορά τις εικόνες του προφίλ σας

Σας έχει τύχει να θέλετε να αλλάξετε φωτογραφία προφίλ στο Facebook ένεκα ενός συγκεκριμένου γεγονότος, γνωρίζοντας όμως ότι σε 1-2 μέρες το πολύ θα επαναφέρετε την προηγούμενη;

Για να μη ζείτε λοιπόν με το… άγχος της αλλαγής, το Facebook έχει εγκαινιάσει εδώ και λίγο καιρό (ξεκίνησε όπως συμβαίνει συνήθως όντας σε πειραματικό στάδιο και κατόπιν διατέθηκε σταδιακά σε όλη τη βάση χρηστών) μία νέα λειτουργία, την προσωρινή εικόνα προφίλ ή temporary profile picture.

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά, επιτρέπει στον οποιονδήποτε να ανεβάσει σαν “profile pic” μία φωτογραφία με ημερομηνία λήξης, μετά το πέρας της οποίας, θα δώσει τη θέση της σε αυτή που προϋπήρχε.

Για να ορίσετε μια φωτογραφία σαν προσωρινή φωτογραφία προφίλ, δεν έχετε παρά να πατήσετε επάνω στην εικόνα προφίλ σας και να επιλέξετε το Upload, έτσι ώστε να «ανεβάσετε» μία φωτογραφία από το smartphone ή το tablet σας. Με το που ανέβει αυτή, θα δείτε στην οθόνη σας την επιλογή Make Temporary.

Δεν έχετε λοιπόν παρά να την πατήσετε και να ορίσετε κατόπιν την ημερομηνία λήξης της.

Κατόπιν, θα έχετε τη δυνατότητα να την κόψετε (crop) έτσι ώστε να την προσαρμόσετε στα γούστα σας και, τέλος, να την «ανεβάσετε» στο προφίλ σας.

Όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης, ως εικόνα προφίλ σας θα οριστεί η αμέσως προηγούμενη με την προσωρινή να παραμένει κανονικά στον λογαριασμό σας, στον φάκελο.

Σχετικά άρθρα