Νέα Navtex της Τουρκίας με πραγματικά πυρά

Στην Ανατολική Μεσόγειο

Συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία.

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δεσμεύεται περιοχή βόρεια της Κύπρου για άσκηση με πραγματικά πυρά. H NAVTEX ισχύει από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Σχετικά άρθρα