Ο «Μεγάλος Αδελφός» της εφορίας

Μπαίνει σε εφαρμογή από τις 25 Σεπτεμβρίου

Παράταση κατά δέκα ημέρες παίρνει η προθεσμία που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις τράπεζες και στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να αποστείλουν ηλεκτρονικά αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα η αποστολή των στοιχείων θα πρέπει να έχει γίνει ως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Εκτιμάται ότι με αυτό τον τρόπο θα σφίξει και άλλο ο κλοιός για όσους κρύβουν εισοδήματα εκτός συνόρων ενώ φορολογούνται στην Ελλάδα.

Αρμόδια τμήματα της Α.Α.Δ.Ε., που θα ενεργούν ως τμήματα διασύνδεσης, θα παραλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα τα διαθέτουν στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1130/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλή, τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Αρχή μέχρι τις 15-9-2017, πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπως:

1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).

2. Καταθετικούς Λογαριασμούς.

3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον Δηλωτέο Λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης), τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία θα γίνεται διασταύρωση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει το σύνολο του εισοδήματος.

Εν τω μεταξύ ως το τέλος του μήνα αναμένεται να σταλούν και στην Αθήνα τα πρώτα στοιχεία καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που βρίσκονται σε 54 χώρες του εξωτερικού, ενώ μέχρι το τέλος του 2018 θα ακολουθήσουν και άλλες 30 χώρες.

Σχετικά άρθρα