ΟΛΘ: Παρέλαβε νέο αυτοκινούμενο γερανό

Aναβαθμίζει τις υπηρεσίες του το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Ένας νέος Αυτοκινούμενος Γερανός (Mobile Harbour Crane) παραδόθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς συναρμολόγηση, στο πλαίσιο των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει και εκτελεί με συνέπεια η ΟΛΘ Α.Ε.

Ο νέος Αυτοκινούμενος Γερανός, μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 144 τόνων και συνολικής αξίας 3.986.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) από την εταιρεία Liebherr, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργική και επιχειρησιακή ετοιμότητα εντός του Ιουνίου 2020 συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σχετικά άρθρα