Ποιες καταθέσεις γλιτώνουν έως το 2024,

Ποιοι παίρνουν… και αποζημίωση

Τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών που θα πρέπει να καταβάλουν ετησίως οι τράπεζες στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το νόμο 4370/2016 που ψηφίσθηκε προ τετραμήνου, το επίπεδο – στόχος των διαθεσίμων κεφαλαίων του σκέλους κάλυψης καταθέσεων του ΤΕΚΕ καθορίζεται τουλάχιστον σε 0,8% των εγγυημένων καταθέσεων έως τις 3 Ιουλίου 2024.

Όπως ξεκαθαρίζει η απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, για τον υπολογισμό των εισφορών προς το σκέλος κάλυψης καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εγγυημένες καταθέσεις, ο βαθμός κινδύνου και η φάση του οικονομικού κύκλου.

«Το ποσοστό εισφοράς είναι ίδιο για όλα τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και προσδιορίζεται κάθε χρόνο ως το πηλίκο του επιπέδου-στόχου προς το άθροισμα των εγγυημένων καταθέσεων όλων των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων. Με βάση το ποσοστό αυτό, αλλά και το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων (Covered Deposits – CD), υπολογίζεται το συνολικό επίπεδο της ετήσιας εισφοράς», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Με δεδομένο ότι από τα 121 δισ. ευρώ καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 84% , ήτοι τα 100 δισ. ευρώ περίπου, αφορούν σε καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ που είναι εγγυημένες, έως το 2024 θα πρέπει το σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων να έχει αποθεματικό τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ – με τα σημερινά δεδομένα.

Αυτό σημαίνει πως σε ετήσια βάση οι τράπεζες θα πρέπει να εισφέρουν στο ΤΕΚΕ 100 εκατ. ευρώ ώστε να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

Σημειώνεται πως ο νόμος 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Τη διατήρηση του ορίου κάλυψης καταθέσεων από το ΤΕΚΕ στο ποσό των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Τη δυνατότητα πρόσθετης κάλυψης έως 300.000 ευρώ και για προσωρινό χρονικό διάστημα έως έξι μηνών από την πίστωση ποσών που προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Τη διαφοροποίηση των κατηγοριών καταθέσεων που εξαιρούνται της προστασίας και εγγύησης του ΤΕΚΕ αναφορικά με την αποζημίωση καταθετών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις του ν. 3746/2009.

Την καταβολή αποζημίωσης εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση καταθέσεων οι οποίες τηρούνται για λογαριασμό άλλου προσώπου, η προθεσμία καταβολής αποζημίωσης είναι έως τρεις μήνες από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Την παροχή σαφούς και λεπτομερούς πληροφόρησης των καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την εγγύηση των καταθέσεών τους και των απαιτήσεών τους από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.

Σχετικά άρθρα