Ψηφιακή πρόοδος: Η Ελλάδα 25η στους 27 της Ε.Ε.

Δεν τα πάει καλά στον τομέα αυτόν η χώρα μας

Αν και στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, η Ελλάδα φάνηκε να ξεπερνά τον εαυτό της σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού, παραμένει κάτω από τη βάση και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών και δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις.

Η χώρα μας κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στην έκδοση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2021, εμφανίζει χαμηλή διείσδυση στο πολύ γρήγορο Ίντερνετ, ενώ εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των χωρών στις οποίες ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Ίντερνετ. Έτσι στη χώρα μας μαζί με τη Βουλγαρία, ένας στους πέντε δηλώνει ότι δεν έχει μπει ποτέ στο Διαδίκτυο, την ώρα που στη Σουηδία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία αντίστοιχη δήλωση κάνει μόλις το 1% του ενήλικου πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή μαζί με την Κύπρο, την Πορτογαλία και το Βέλγιο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις ακριβότερες τιμές για το Ιντερνετ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις αφορούν την περίοδο έως και τον Ιούλιο του 2020 και ήδη η κατάσταση στην Ελλάδα θεωρείται βελτιωμένη. Για την περίοδο αναφοράς, πάντως, συνολικά, η χώρα σημείωσε μικρή πρόοδο όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών ειδικών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών) επί του συνόλου των ειδικών ΤΠΕ που απασχολούνται στην Ελλάδα αυξάνεται ραγδαία.

Διαδίκτυο στην Ελλάδα
Η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και άρχισε να αναπτύσσει δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην κάλυψη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και στη διείσδυση σταθερών ευζωνικών επικοινωνιών με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps.

Στον αντίποδα συγκεντρώνει 99 % στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το σύνολο σχεδόν των καινοτόμων ζωνών του εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ φάσματος 5G.

Χαμηλές επιδόσεις καταγράφει και στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπου η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ με την Κομισιόν να συστήνει «διαρθρωτικά μέτρα για τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού προς την ψηφιακή καινοτομία (π.χ. κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας) με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)». Καλύτερα από τον ευρωπαικό μέσο όρο βρίσκεται όμως ως προς τον αριθμό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς την ετοιμότητα ανοικτών δεδομένων.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Αναλυτικά, όσον αφορά την παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, η Ελλάδα κατατάσσεται 21η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, παραμένοντας κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι χαμηλό (51%). Το ποσοστό των απασχολούμενων ειδικών ΤΠΕ (2,1% το 2019) παραμένει χαμηλό το 2020 (2%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (4,3%). Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί το ποσοστό των γυναικών ειδικών ΤΠΕ, το οποίο παρουσιάζει ραγδαία αύξηση (από 20% το 2019 σε 27% το 2020) και είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (19%), καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα. Ομως μόνο το 12% των επιχειρήσεων παρείχαν κατάρτιση ΤΠΕ στο προσωπικό τους το 2020, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 20 % στην ΕΕ.

Συνδεσιμότητα

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με συνολική βαθμολογία 37,7 (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 50,2 στην ΕΕ), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η και τελευταία θέση στην ΕΕ. Συνεχίζει να σημειώνει ταχύτατη πρόοδο πολύ γρήγορα όσον αφορά τη κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας αλλά η διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps παραμένει πολύ χαμηλή (φτάνοντας στο 3% από 1% το 2019) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (34%).

Η συνολική διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών εξακολουθεί να προχωρά με αργούς ρυθμούς, φτάνοντας στο 77% το 2020 έχοντας κερδίσει μόνο μία ποσοστιαία μονάδα από το 2019 (συμβαδίζοντας με τον μέσο όρο της ΕΕ).

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στον δείκτη τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων, με βαθμολογία 53 το 2020 έναντι 49 το 2019.

Ψηφιακή Τεχνολογία και επιχειρήσεις

Αναφορικά με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση στην ΕΕ. Οι ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται αργά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς μόνο το 19% χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 23% στην ΕΕ. Το 38% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (άνω του μέσου όρου του 36% στην ΕΕ).

Ιδιαίτερα θετική διαφοροποίηση είναι η υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στις πρωτοπόρες ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (34%), πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (25%).

ψηφιακή τεχνολογίαψηφιακή τεχνολογία

Ψηφιακές υπηρεσίες και Δημόσιο

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση στην ΕΕ ως προς τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον δείκτη ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων, η Ελλάδα, με 85% το 2020, παρουσιάζει καλές επιδόσεις, ξεπερνώντας αρκετά τον μέσο όρο του 78% στην ΕΕ. Η χώρα μας με ποσοστό 67% είναι επίσης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 64% σε ό,τι αφορά τους ενεργούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το κακό είναι ότι με μόλις 36 στα 100 προσφερόμενα προσυμπληρωμένα έντυπα, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ (63/100). Η διαθεσιμότητα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις παραμένει χαμηλή (54) σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 75 για τους πολίτες και του 84 για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ το 2020.

Σχετικά άρθρα