«Σοκάρουν» τα νέα πακέτα των τσιγάρων (pics)

Δείτε τι θα απεικονίζουν

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στα στελέχη των καπνοβιομηχανιών της χώρας για τις νέες σκληρές εικόνες που θα αποτυπώνονται στα πακέτα τσιγάρων από την 1η Μαϊου 2016, και θα έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι πωλήσεις και να αυξηθεί το λαθρεμπόριο.

Τα νέα πακέτα τσιγάρων θα ενσωματώνουν την κοινοτική οδηγία έγχρωμες φωτογραφίες που θα καλύπτουν το 65% της επιφάνειας του πακέτου και τα προειδοποιητικά μηνύματα υγείας που θα τις συνοδεύουν.

AdTech Ad

Το μήνυμα ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του στόματος και του φάρυγγα, καταστρέφει τους πνεύμονες, προκαλεί εγκεφαλικά επεισόδια, στένωση και απόφραξη των αρτηριών και αρκετά άλλα, δεν θα αποτελεί απλά μια λεκτική προειδοποίηση, την οποία οι περισσότεροι ίσως προσπερνούν ή δεν της δίνουν σημασία. Θα συνοδεύεται με φωτογραφίες, ιδιαίτερα σοκαριστικές, τις οποίες κανείς δεν θα μπορεί να αγνοήσει.

Επίσης θα απαγορεύονταιι τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με ιδιαίτερες γεύσεις, υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις στα κράτη μέλη για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού,ειδικότερα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα.

Επίσης καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και καταργεί τις μικρές συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού και υποχρεώνει τις καπνοβιομηχανίες  να δηλώνουν κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το διαθέσουν στην αγορά.


Οι νέες αλλαγές στα πακέτα των τσιγάρων εκτιμάται ότι θα προκαλέσει εκ νέου έκρηξη του λαθρεμπορίου, το οποίο έχει αγγίξει το 20% της συνολικής κατανάλωσης.


Όπως εκτιμά και στην ετήσια οικονομική της κατάσταση η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας Καρέλιας, τόσο οι οικονομικές εξελίξεις όσο και οι πρωτοφανείς αλλαγές στις συσκευασίες των προϊόντων µας που θα δροµολογηθούν από τον Μάιο του 2016 και µετά λόγω της εφαρµογής τηςνέας κοινοτικής οδηγίας που θα διέπει τα καπνικά προϊόντα (η οποία ακόµη και σήµερα δεν έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο, κατ΄επέκτασιν σηµαντικοί παράµετροι της οποίας για την εφαρµογή της στην Ελλάδα παραµένουν ακόµη άγνωστοιι), θα έχει επιπτώσεις στην κερδοφορία της για το 2016.

Σχετικά άρθρα