Στην οχτάδα για το λιμάνι του Βόλου ο Ιβάν Σαββίδης!

Τι ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ

Οκτώ επενδυτικά σχήματα προεπιλέγηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Μεταξύ των σχημάτων είναι και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, που ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη

Ειδικότερα, τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά):

*Advance Properties O.O.D.

*Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E.- Goldair Handling Α.Ε.

*Κοινοπραξία Intrakat A.E.- TΕΚΑΛ Α.Ε.

*Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd- Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.

*Mariner Capital Ltd.

*QTerminals W.L.L.

*ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

*Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο.

Σχετικά άρθρα