Στο 24,1% η ανεργία τον Μάρτιο

Πλήττονται οι παραγωγικές ηλικίες

Στο 24,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, έναντι 25,7% τον Μάρτιο 2015 και από 24,2% τον Φεβρουάριο 2016.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.153.232 άτομα, με βασικό πρόβλημα το γεγονός της πολύ υψηλής ανεργίας στις πλέον παραγωγικές ηλικίες (50,4% στην ηλικιακή ομάδα των 15-24 ετών και 30,6% στην ομάδα των 25-34 ετών). Ειδικότερα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:

Οι άνεργοι (1.153.232 άτομα) µειώθηκαν κατά 68.045 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015 (µείωση 5,6%) και κατά 4.609 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2016 (µείωση 0,4%).

Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.623.234 άτοµα. Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 87.296 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015 (αύξηση 2,5%) και κατά 1.632 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2016 (αµελητέα µεταβολή).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί (όσοι δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.281.503 άτοµα και µειώθηκαν κατά 60.549 άτοµα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2015 (µείωση 1,8%) και κατά 192 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2016 (αµελητέα µεταβολή).

Η ανεργία στις γυναίκες (28,8% τον Μάρτιο 2016 από 29,4% τον Μάρτιο 2015) παραμένει σημαντικά υψηλότερη εκείνης των ανδρών (20,4% από 22,6%).

Ηλικιακά, στις τρεις πρώτες θέσεις με την υψηλότερη ανεργία βρίσκονται οι ομάδες των 15-24 ετών (50,4% τον Μάρτιο 2016 από 52,1% τον Μάρτιο 2015), 25-34 ετών (30,6% από 33,7%) και 35-44 ετών (21,2% από 23,1%). Ακολουθούν οι ηλικίες 45-54 ετών (20% από 20,3%), 55-64 ετών (18,6% από 18,9%) και 65-74 ετών (11,8% από 10,9%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις κατατάσσονται η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (28,8% τον Μάρτιο 2016 από 27,1% τον Μάρτιο 2015), η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (28,5% από 26,4%) και η Κρήτη (25% από 24,2%).

Ακολουθούν, η Μακεδονία-Θράκη (23,9% από 26%), η Αττική (23,7% από 26,2%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νήσοι (23,5% από 25,8%) και το Αιγαίο (13,4% από 20,8%).

Σχετικά άρθρα