Γιώργος Μαυρίδης

Ανακοίνωση Αnt1 για τον Μαυρίδη

Η ανακοίνωση του καναλιού για την εξαιρετική πράξη του Γιώργου Μαυρίδη