πολιτισμός

Ζωντανή η ποντιακή γλώσσα!

Επιμορφωτικό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας