Βεβαίωση μετακίνησης

Νέο έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης από σήμερα για εργαζόμενους

Τι αλλάζει στα έντυπα που θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι πολίτες