Τέλος το δωρεάν wi-fi!

Με απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομίας

Με απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομίας, Νίκου Χριστοδουλάκη το πρόγραμμα για το δωρεάν wi-fi, δεν θα προλάβαινε το ΕΣΠΑ, λόγω καθυστερήσεων και έτσι αποφασίστηκε να ματαιωθεί.

Η απόφαση ματαίωσης του έργου που αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια επικαλείται έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμού, καθόσον:

Στις 31-10-2015 λήγει η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.
Ο χρόνος που απομένει για να ολοκληρωθεί η Συμφωνία-Πλαίσιο με τους υποψήφιους αναδόχους, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και δεδομένου ότι προβλέπονται στη διακήρυξη διαδικασίες πρόσληψης εξωτερικού νομικού και τεχνικού συμβούλου, δεν επαρκεί ώστε να πραγματοποιηθούν εντός των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων όλα τα απαιτούμενα βήματα.
Επιπλέον, η διακήρυξη δεν είχε προβλέψει κόστος για την παροχή ρεύματος, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία διαδικτύου στα 4.000 σημεία hot spots.
Ο καταμερισμός των 4.000 σημείων hot spots σε lots, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη μετά από συνεργασία με όλους τους ∆ήμους, για το που και πώς θα τοποθετηθούν, κρίνεται ανέφικτος στα δεδομένα χρονικά περιθώρια».

Σχετικά άρθρα