Θεσσαλονίκη: 32.000 κλήσεις σε ένα τρίμηνο η Δημοτική Αστυνομία

Ο απολογισμός για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2023

Τον απολογισμό του έργου της για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2023 ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με το τμήμα Ελεγκτών και Επιδοτών και με την ΕΛ.ΑΣ. με στόχο τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), διενεργήθηκαν συνολικά 264 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι. Κατά τους ανωτέρω ελέγχους, διαπιστώθηκαν 147 παραβάσεις σε 110 καταστήματα, ενώ εκτελέστηκαν οκτώ διοικητικές κυρώσεις, στο πλαίσιο των οποίων οργανώθηκαν, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων και με τη συνδρομή οχημάτων και εργατικού δυναμικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, τέσσερις επιχειρήσεις απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα τα οποία καθ’ υποτροπή και κατ’ εξακολούθηση προέβησαν σε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου.

Σχετικά με τον έλεγχο του Κ.Ο.Κ., στη διάρκεια των σταθερών καθημερινών ελέγχων βασικών οδών της πόλης, ανάλογα με το διαθέσιμο κατά περίπτωση προσωπικό, βεβαιώθηκαν συνολικά 32.022 τροχονομικές παραβάσεις. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 475 πινακίδες κυκλοφορίας για παραβάσεις που αφορούν σε αντικοινωνική στάθμευση (σε ράμπες ή αποκλειστικές και γενικές θέσεις που προορίζονται για Α.με.Α.), λεωφορειολωρίδες και θέσεις φορτοεκφορτώσεων. Στο πλαίσιο του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης «THESi», διενεργήθηκαν 87.870 έλεγχοι-σαρώσεις στοιχείων κυκλοφορίας, τόσο στις θέσεις μονίμων κατοίκων όσο και στις θέσεις επισκεπτών.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σε 396 κατ’ οίκον επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν 760 θεωρήσεις γνησίου της υπογραφής για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν.

Ακόμη, εξετάστηκαν 1.531 ενστάσεις και διεκπεραιώθηκαν 1.599 τηλεφωνικές και 238 έγγραφες/ψηφιακές καταγγελίες.

Αναφορικά, με την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, διενεργήθηκαν 254 έλεγχοι από 33 κλιμάκια Δημοτικών Αστυνομικών και 23 έλεγχοι από μικτό κλιμάκιο της ΕΑΔ και της Υπηρεσίας μας, στα πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις.

Όσον αφορά τους ελέγχους για το παράνομο υπαίθριο εμπόριο, συγκροτήθηκαν, υπό την εποπτεία του Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και σε συνεργασία κατά περίπτωση με την ΕΛ.ΑΣ και την Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, οκτώ κλιμάκια ελέγχου, διενεργώντας 15 σχετικούς ελέγχους, με έμφαση στις λαϊκές αγορές και στις οδούς πέριξ αυτών. Κατά την διάρκεια των ανωτέρω ελέγχων, βεβαιώθηκε μία παράβαση ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και πέντε κατασχέσεις προϊόντων παραεμπορίου.

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν 45 έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, κατά την διάρκεια των οποίων, βεβαιώθηκαν τέσσερις παραβάσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής σε δημοτικά σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα παρακολούθησαν 300 μαθητές σε 9 σχολεία.

Τέλος, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, συνέδραμε κατά τους μήνες αυτούς σε τρεις περιπτώσεις εξαφάνισης ανηλίκων, στο Χαμόγελο του Παιδιού, με ευτυχή κατάληξη και τις τρεις φορές.

Σχετικά άρθρα