Ζημιές εκατομμυρίων για Μαρινάκη!

«Άνθρακας» το… διαμάντι;

Με ζημίες 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων έκλεισε και το δεύτερο τρίμηνο του 2019 για τη μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία Diamond S Shipping Inc., ενώ τα χρέη της αντιστοιχούν στο 60% των κεφαλαίων της

Στον στόλο της Diamond έχει ενσωματωθεί από τον περασμένο Μάρτιο ο στόλος συμφερόντων Β. Μαρινάκη. Η συγχώνευση προβλήθηκε τότε ως σημαντικό βήμα για την εξέλιξη αμφοτέρων των εταιρειών. Παρά το μέγεθός της όμως, η ζημιογόνος θέση της Diamond κατέστησε εξαρχής επιφυλακτικό οποιονδήποτε αναγνώστη των ανακοινώσεων της εταιρείας.

Αν και η ζημία των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων είναι περιορισμένη σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 (οπότε και είχε ανέλθει σε 19,6 εκατομμύρια), γεγονός είναι ότι η συγχώνευση των δύο στόλων, -της Diamond (στην οποία ενέχονται αμερικανικά και κινεζικά συμφέροντα) και της CPLP (Μαρινάκης)- δεν απέτρεψε το ζημιογόνο αποτέλεσμα, και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία δεν εκδηλώθηκαν ουσιώδεις διακυμάνσεις τιμών.

Διακυμάνσεις και πτώση της μετοχής
Η μετοχή της Diamond, μετά τη συγχώνευση των στόλων των εταιρειών και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), είχε διαμορφωθεί στα 11 δολάρια. Έκτοτε, παρουσίασε έντονες και δυσερμήνευτες διακυμάνσεις (3 Απριλίου: 9,72 δολάρια, 3 Μαΐου: 14,21 δολάρια, 12 Ιουνίου: 10,89 δολάρια), για να ανέβει την 1η Ιουλίου στα 13,41 δολάρια και έκτοτε να γλιστρήσει σταδιακά στα 10,48 δολάρια (κλείσιμο 9 Αυγούστου), μετά την ανακοίνωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Δυσαναλογία εσόδων και εξόδων
Στο β’ εξάμηνο τα έσοδα ανήλθαν σε 83,4 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 94%) και οι δαπάνες σε 92,3 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση μόνον 46%). Η δυσαναλογία στην αύξηση των δύο μεγεθών είναι εντυπωσιακή και αξίζει μια σύντομη εξέταση.

Η Diamond διακρίνει τον στόλο της σε δύο τμήματα: (α) 16 πλοία που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο (crude fleet), (β) 52 πλοία που μεταφέρουν καθαρό πετρέλαιο (product fleet). Για κάθε έναν δίδει στοιχεία εσόδων, όχι όμως και στοιχεία κόστους, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο και τον περιορίζει στον στόλο του αργού πετρελαίου, και ειδικά στον τρόπο με τον οποίον επιχειρείται να αιτιολογηθεί η αύξηση των εσόδων.

«Θαυματουργά» πλοία και λογιστική
Ο στόλος του αργού πετρελαίου παρουσίασε αύξηση εσόδων 10,8 εκατομμύρια, δηλαδή από 13,6 εκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2018 τα έσοδα ανήλθαν σε 24,4 εκατομμύρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ ο αριθμός των πλοίων αυξήθηκε μόνον κατά 33% (από 12 σε 16), τα έσοδα παρουσιάζονται αυξημένα κατά 79%.

Η εταιρεία αιτιολογεί τη δυσανάλογη προς τον αριθμό των πλοίων διόγκωση των εσόδων με την αύξηση των ημερών μίσθωσης των πλοίων κατά 380. Αν δεν λάβουμε υπόψη τυχόν αυξομείωση των ναύλων, αυτό σημαίνει ότι οι 380 πρόσθετες μέρες μίσθωσης έφεραν στην εταιρεία πρόσθετα έσοδα 10,8 εκατομμύρια, ποσόν που αντιστοιχεί περίπου σε 28.000 δολάρια ημερησίως. Με την ίδια τιμή, οι περυσινές μέρες μίσθωσης (πάντοτε κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους) πρέπει να ήταν περίπου 478.

Περίεργοι λογαριασμοί
Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι το β΄ τρίμηνο 2018 η Diamond διέθετε 12 πλοία, στα οποία εξασφάλισε 478 ημέρες μίσθωσης, αυτό σημαίνει ότι κάθε πλοίο μισθώθηκε (478:12=) 40 μέρες. Το β΄ τρίμηνο 2019, η εταιρεία είχε 16 πλοία, που μισθώθηκαν όσο το αντίστοιχο περσινό διάστημα (478 ημέρες) και επιπλέον 380 ημέρες, άρα συνολικά 828 ημέρες. Συνεπώς, κάθε πλοίο μισθώθηκε (858:16=) 54 μέρες.

Η αύξηση των ημερών μίσθωσης σε τέτοιον βαθμό (από 40 σε 54) είναι δυσερμήνευτη. Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνον από μεγάλη αύξηση της ζήτησης, κάτι που τα διεθνή δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν.

Αν η αύξηση εσόδων δεν προήλθε από αύξηση των ημερών μίσθωσης, θα μπορούσε να ερμηνευτεί μόνον από αύξηση των ναύλων. Το β΄τρίμηνο 2018 κάθε ένα από τα 12 πλοία είχε κατά μέσο όρο έσοδα 1,1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το 2019 κάθε ένα από τα 16 πλοία εμφανίζεται να είχε κατά μέσο όρο έσοδα (24,4:16=) 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, τα έσοδα κάθε πλοίου εμφανίζονται αυξημένα κατά 36%.

Αντιφατικά δεδομένα και δυσμενείς προοπτικές
Οι τιμές, όμως, έμειναν σταθερές τον Ιούνιο, παρά την αυξημένη διεθνή παραγωγή των διυλιστηρίων, λόγω άφθονης προσφοράς πλοίων. Σύμφωνα με τον ειδικό Τύπο, μόνον το πολύ μεγάλα πλοία (κατηγορίας VLCC) επωφελήθηκαν, κυρίως όσα εργάστηκαν με την Κίνα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η σταθεροποίηση των Suezmax ακολούθησε τη μείωση τιμών του προηγούμενου μήνα, ενώ στην αγορά των Aframax υπήρξε πτώση. (Ο στόλος crude της Diamond διαθέτει 15 πλοία Suezmax και ένα κατηγορίας Aframax.)

Ανάλογα ερωτήματα προκαλεί και το σκέλος των δαπανών, ειδικά στην κατηγορία «δαπάνες πλοίων» όπου παρουσιάζεται αύξηση μόνον 51%, ενώ ο αριθμός και η κίνηση των πλοίων εμφανίζονται, όπως προαναφέρθηκε, πολύ μεγαλύτεροι.

Σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις, η στροφή της Κίνας στο αέριο και η απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή, σε συνδυασμό με την παράδοση μεγάλων πλοίων VLCC στο δεύτερο εξάμηνο, είναι γενικοί παράγοντες που πιθανώς θα προκαλέσουν νέα προβλήματα στην Diamond και ίσως οδηγήσουν σε επιδείνωση των μεγεθών της, είτε αυτό παρουσιάζεται στις λογιστικές καταστάσεις της είτε όχι.

Diamond S Shipping Inc.

Αποτελέσματα β΄ τριμήνου 2019

2019

2018

Διαφορά %

Έσοδα

83,4

43,1

94%

Έξοδα

92,3

63,4

46%

(Σε εκατομμύρια δολάρια)

Σχετικά άρθρα